OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WŁOCŁAWSKIE TARGI SZKÓŁ PRACY I RZEMIOSŁA

5 i 6 kwietnia 2018 roku we Włocławku odbyły się IX Targi Szkół Pracy i Rzemiosła. Honorowy patronat nad Targami objął Prezydent Miasta Włocławka Marek Wojtkowski, zaś głównymi organizatorami byli:  Urząd Miasta Włocławka, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Cech Rzemiosł Różnych oraz Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

Gośćmi przedsięwzięcia byli  min.  Członek Zarządu Sejmiku  Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomir Kopyść, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Dorota Dzięgelewska, Prezydent Miasta Włocławka Marek Wojtkowski, Zastępca Prezydenta  ds. Edukacji i Spraw Społecznych Barbara Moraczewska, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty we Włocławku Małgorzata Kowalczyk-Przybytek, Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Bogusława Szewczyk Modrzejewska, Przewodnicząca Komisji Edukacji przy Radzie Miasta Włocławek Agnieszka Chmielewska, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta we  Włocławku Agnieszka Białopiotrowicz, Kapelan Rzemiosła Włocławskiego Ks. Kanonik Marcin Filas. Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu  reprezentowała Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz. Nie zabrakło, także przedstawicieli wielu instytucji, rektorów wyższych uczelni, dyrektorów szkół.

Głównym celem Targów było zapoznanie młodzieży z różnorodną ofertą edukacyjną, którą prezentowało ok. 40 szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych, jak również przedstawienie im ofert pracy. W pierwszym dniu oferta edukacyjna skierowana była do uczniów ostatnich klas gimnazjalnych oraz klas VII Szkół Podstawowych. Prezentowały się szkoły ponadgimnazjalne z terenu Włocławka. Szkoły w bardzo różnorodny i barwny sposób zachęcały gimnazjalistów do skorzystania ze swojej oferty edukacyjnej. Wystawcy oprócz ulotek i folderów przygotowali prezentacje multimedialne z największymi osiągnięciami szkoły. Nie zabrakło także pokazów, degustacji  oraz skorzystania z symulacji wypadku samochodowego tzw. dachowania. Wśród wystawców, bardzo interesującą i barwną ofertę edukacyjną przedstawił  2-5 Hufiec Pracy z Włocławka. Na stoisku Hufca  nie tylko prezentowana była oferta edukacyjna, ale także znalazły się prace plastyczne i rękodzieła wykonane przez uczestników hufca.

W drugim dniu prezentowały się uczelnie wyższe i szkoły policealne z Włocławka. Swoje stoiska wystawili również pracodawcy, rzemieślnicy, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Oddział Zamiejscowy we Włocławku oraz  Powiatowy Urząd Pracy z Włocławka. Były to oferty pracy min. usługach, transporcie, handlu, produkcji, administracji, budownictwie, leśnictwie, sadownictwie. Swoją ofertę kursową zaprezentował Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku.   Młodzieżowe Biuro Pracy z Włocławka, Punkt Pośrednictwa Pracy z Lipna i Rypina oraz Młodzieżowe Centrum Kariery z Radziejowa przygotowały dla młodzieży do 25 roku życia  ofert pracy stałej, krótkoterminowej i sezonowej. Podczas targów 83 pracodawców zaprezentowało ok. 900 ofert pracy. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, na którym swoje usługi świadczyli pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego. Targom towarzyszyły pokazy samoobrony prezentowane przez wystawców – firmę Delta i Policję oraz  pokazy ratownictwa wodnego. Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony młodzieży, ok. 400 tysiąca młodych ludzi, osób bezrobotnych i poszukujących pracy w tych dniach skierowało swoje kroki do włocławskiej Hali Mistrzów.

wlot3 Otwarcie II Dnia Targów.
wlot8 Komitet organizacyjny podczas otwarcia I Dnia Targów.
wlot7 Stoisko Hufca Pracy we Włocławku.
wlot4 Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz podczas wywiadu do mediów lokalnych.
wlot9 wlot10
wlot2 wlot1
wlot5  
   
   
   
   

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007