OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO USAMODZIELNIENIA

Od 3 kwietnia br. uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Torunia uczestniczą w grupowych warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się.

Celem warsztatów jest nabycie praktycznych umiejętności oraz wiedzy niezbędnych do rozpoczęcia życia na własny rachunek. W tym celu uczestnicy uczą zarządzać się domowym budżetem, zapoznają się z obszarem działania instytucji i urzędów publicznych, z którymi obywatel ma najczęstszy kontakt, poznają podstawowe wiadomości z prawa pracy, obowiązków płatników składek z tytułu zawartych umów o pracę, a także poznają podstawy przedsiębiorczości.  Warsztaty sprzyjają także integracji i komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu.

usam. 1 Uczestnicy projektu podczas zajęć.

 

GWARANCJE

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007