Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

VII MIĘDZYNARODOWE TARGI PRACY W TORUNIU

Dnia 14 kwietnia 2016 roku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP uczestniczyło w VII Międzynarodowych Targach Pracy organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Europejskich Dni Pracodawcy. Inauguracji Targów dokonał Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Artur Janas.

W wydarzeniu wzięli udział wystawcy z kraju i zagranicy, w tym agencje zatrudnienia, które oferowały osobom poszukującym pracy oferty pracy  najczęściej w Niemczech, Holandii oraz Finlandii. Na specjalne zaproszenie WUP-u przybyli także doradcy EURES z krajów UE, m.in Czech, Hiszpanii, Słowacji oraz przedstawiciele instytucji związanych z rynkiem pracy. Ambasada Królestwa Niderlandów informowała poszukujących pracy o warunkach życia i zatrudnienia w Holandii.

Stoisko MBP cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Oprócz udzielania informacji o dostępnych ofertach pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku młodzież mogła zapoznać się z ofertami szkoleń. Pracownicy CEiPM w Toruniu w czasie trwania Targów szeroko promowali oraz pozyskiwali kandydatów do projektu „Obudź swój potencjał”. Wioletta Gonera asystent EURES  udzielała informacji na temat  wyjazdów do pracy za granicę oraz  zachęcała do uczestnictwa w Europejskim Dniu Pracy ON-LINE w branży IT, który odbędzie się 24 maja 2016 r..

Osoby poszukujące zatrudnienia mogły zapoznać się z ofertami pracy z regionu oraz zagranicy oraz odbyć rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą.  W czasie trwania Targów można było także uzyskać informacje na temat praw pracowniczych, zasiłków uzyskiwanych po pracy za granicą oraz  dotacji i mikropożyczek na otwarcie działalności gospodarczej. Darmowe porady prawne na czas Targów oferowało Centrum Prawa.

MIEDZ2 Stoisko MBP cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających.
MIEDZ1 Pośrednik pracy/asystent EURES Anna Wysocka udziela informacji o działalności MBP w Toruniu.
MIEDZ3 Gospodarze Targów wraz z kadrą CEiPM. Od lewej: Michał Banicki – specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM, Wicedyrektor ds. poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy WUP Mirosław Kaczmarek, Dyrektor CEiPM Beata Polkowska, Dyrektor WUP Artur Janas,  Kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy WUP Elżbieta Giersz.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007