OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WARSZTATY W BRODNICY

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brodnicy trwają grupowe warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”.

Dwudziestu beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” od 3 kwietnia br. bierze udział w zajęciach z zakresu usamodzielniania się. Podczas dwudziestogodzinnych zajęć dwie grupy młodzieży biernych zawodowo nabywa praktyczne umiejętności oraz wiedzę niezbędną do rozpoczęcia życia na własny rachunek. Warsztaty obejmują cztery moduły: zarządzanie domowym budżetem, kontakty z instytucjami i urzędami pracy, prawo pracy, podatki, ubezpieczenia społeczne oraz podstawy przedsiębiorczości. Po zakończeniu warsztatów każda osoba otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie zajęć. W okresie uczestnictwa w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia” uczestnikom przysługuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wyżywienie w trakcie zajęć oraz zwrot kosztów dojazdu na warsztaty.

WARSZ1 Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”.

 

GWARANCJE

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007