OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WIOSENNE TARGI EDUKACJI  I PRACY W GOLUBIU- DOBRZYNIU I TORUNIU

Mijający tydzień upływa w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu pod znakiem targów edukacji i pracy.

3 kwietnia br. w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się organizowane przez Punkt Pośrednictwa Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu Targi Pracy i Edukacji pod hasłem „Czas Kariery”, natomiast 5 kwietnia br. Młodzieżowe Biuro Pracy w Toruniu wraz z Zespołem Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich zrealizowało targi pod nazwą „Edukacja się liczy”. Imprezy skierowane była do młodzieży klas maturalnych lokalnych szkół, stojących przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia oraz dla osób bezrobotnych z Torunia i  powiatu golubsko- dobrzyńskiego.. Uczniowie mieli szansę rozmowy  z doradcami zawodowymi, przedstawicielami uczelni oraz służb mundurowych. Osoby poszukujące pracy miały natomiast możliwość zapoznać się z ofertami pracodawców i instytucji działających na terenie kraju i za granicą.

  Inauguracja Targów odbyła się m.in. w obecności Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy Małgorzaty Taranowicz, starosty powiatu golubsko-dobrzyńskiego Andrzeja Okruciński, dyrektorów PUP z Golubia- Dobrzynia i Torunia oraz dyrektora CEiPM w Toruniu.W Golubiu- Dobrzyniu obecni także byli włodarze okolicznych gmin: Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska oraz Burmistrz Kowalewa-Pomorskiego Andrzej Grabowski. Ponadto Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Jan Lewandowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu Beata Meredyk-Chebowska  oraz dyrektorzy szkół współpracujących z lokalnym punktem pośrednictwa: Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu Grzegorz Różański, Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu Kinga Olejnik oraz Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem Elżbieta Wiwatowska.

Podczas targów miało także miejsce podpisanie porozumień istotnych dla lokalnego rynku pracy. Porozumienie o współpracy zawarli: Wojewódzki Komendant OHP w Toruniu Małgorzata Taranowicz i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu Jarosław Zakrzewski.  Podobny dokument został podpisany również pomiędzy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu, a Miejskim Ośrodkiem Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. 

Podczas imprezy swoje stoiska wystawiło kilkudziesięciu wystawców oraz przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych z całego województwa. W trakcie Targów prezentowano także program EURES i wolontariat europejski.

Uczniowie, pedagodzy mieli okazję zapoznać się z ofertą dydaktyczną, sposobami rekrutacji a także możliwościami zdobycia zawodu w strukturach OHP. Odwiedzający otrzymywali ulotki i informatory, uzyskując wszystkie niezbędne informacje do wyboru dalszej kariery edukacyjnej. Przy stoisku Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu młodzież opowiadała odwiedzającym o słuszności swojego wyboru jakim jest nauka w OHP. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku dla gości.  

Kolejne tego typu przedsięwzięcia odbędą się jeszcze w kwietniu br. w Brodnicy i Chełmnie.

gd1 Uroczyste otwarcie targów w Golubiu- Dobrzyniu przez WK Małgorzatę Taranowicz, Dyrektora PUP Jarosława Zakrzewskiego i starostę golubsko-dobrzyńskiego Andrzeja Okrucińskiego.
gd2 Wymiana podpisanych porozumień o współpracy pomiędzy WK OHP a PUP i MOPS Golub- Dobrzyń.
gd3 Uczestnicy targów w Golubiu-Dobrzyniu
gd4 Doradca zawodowy MCIZ Monika Kosiorowska podczas zajęć z młodzieżą towarzyszącym targom w Golubiu-Dobrzyniu
TOR5 Uroczyste otwarcie targów w Toruniu z udziałem Zastępcy WK Michała Krzemkowskiego, Zastępcy Dyrektora PUP Bożenny Pszczółkowskiej- Rudnickiej, Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Romana Wojdy i Dyrektora CEiPM Beaty Polkowskiej
TOR 6 Uczestnicy targów w Toruniu.
tor11 Stoisko  Środowiskowego Hufca Pracy.

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007