OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WŁOCŁAWSKIE JEDNOSTKI OHP NA GIEŁDZIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALYCH W STAWKACH

W dniu 25 kwietnia 2017 roku włocławski Hufiec Pracy oraz Mobilne Centrum Informacji Zawodowej we Włocławku wzięli udział w Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawkach.

Organizatorem Giełdy był Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Służewie oraz Zespół Szkół w Stawkach. Celem było przybliżenie młodzieży oferty edukacyjnej  ogólnokształcącej i zawodowej szkół z powiatu aleksandrowskiego oraz  zapoznanie  gimnazjalistów  z szeroką gamą zawodów występujących w środowisku lokalnym, krajowym i europejskim. Dynamiczny rozwój cy­wilizacyjny sprawia, że granica wieku, w której młodzi ludzie muszą podejmować strategiczne decyzje dotyczące dalszego kształcenia i wyboru kariery zawodowej obniża się nieustannie. Dlatego też wychodząc naprzeciw tej tezie odbiorcami targów była młodzież gimnazjalna.

Ważnym czynnikiem spotkania było zapoznanie uczniów z zawodami przyszłości  w powiązaniu z ich zainteresowaniami i potrzebami  rynku pracy. Wybór zawodu to jedna z najważniejszych decyzji w życiu człowieka a zważywszy na wiek młodzieży gimnazjalnej bardzo trudna. Dlatego też potrzebują wskazówek i rad, aby wybór ten był świadomy a co za tym idzie trafny i satysfakcjonujący młodego człowieka. Targi były poprzedzone grupowymi informacjami zawodowymi na temat wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, badaniem preferencji i predyspozycji zawodowych, zasad planowania kariery zawodowej w powiazaniu z rynkiem pracy. Zajęcia te były przeprowadzone  przez doradców zawodowych MCIZ we Włocławku.

Tak wcześniej przygotowana młodzież w pełni mogła skorzystać z zasobów informacyjnych MCIZ. Doradcy zawodowi starali się w swoich działaniach  zwiększyć świadomości uczniów w zakresie posiadanych możliwości, zainteresowań, pasji   które to z kolei są jednym z najistotniejszych czynników decydujących o wyborze ścieżki zawodowej. Informacje indywidualne udzielane podczas targów miały również na celu   uświadomienie, iż planowanie kariery zawodowej  nie kończy się z chwilą wybrania szkoły  i zdobycia zawodu, lecz trwa przez całe  życie.

Wśród wystawców, bardzo interesującą, barwną ofertę edukacyjną przedstawił  Hufiec Pracy we Włocławku. Na stoisku Hufca nie tylko prezentowana była oferta edukacyjna, ale  także  znalazły się prace plastyczne i rękodzieła wykonane przez uczestników hufca.

TARSZK4 Stoisko Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.
TARSZK2 Prezentacja oferty edukacyjnej Hufca Pracy we Włocławku.
   
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007