OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WYRÓŻNIENIE W SAMORZĄDOWYM  KONKURSIE  DLA NASTOLATKÓW „8 WSPANIAŁYCH” – TORUŃ 2019

9 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu odbył się miejski finał XXIV Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych", w którym wyróżniona została uczestniczka Środowiskowego Hufca Pracy - Wiktoria Mądraszewska.

Konkurs organizowany jest w 85 miastach całej Polski. Jego celem jest  promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz rozpowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu. Organizatorem toruńskiej edycji  konkursu jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia i Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu. Jury powołane przez Prezydenta Torunia dokonało oceny kandydatów na podstawie analizy zgłoszenia i rozmowy kwalifikacyjnej. Pod uwagę brano umiejętność i chęć współpracy z innymi, wzorowe zachowania w życiu codziennym a także formy działania zasługujące na nagrodzenie takie jak wolontariat na rzecz społeczności szkolnej  i środowiska lokalnego, zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych, podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole oraz aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

Wiktoria jest uczestnikiem OHP od września 2018 roku, uczennicą I klasy Szkoły Branżowej I stopnia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu w zawodzie fryzjer. Od początku  dała się poznać jako osoba wrażliwa, pełna czułości i empatii  dla potrzebujących, pogodna i życzliwa dla wszystkich. Aktywnie i z wielkim zaangażowaniem działa w Kole Wolontariackim, w Radzie Młodzieży, w Radzie Internatu, w Kole Artystycznym. Stara się małymi krokami sprawiać, aby życie było piękniejsze i pełniejsze. Stara sie pozytywną energią zarażać innych. Podczas uroczystej gali w MDK zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz wręczył finalistom odznaki, dyplomy i nagrody rzeczowe. Postawa Wiktorii, jej oosiągnięcia  oraz zaangażowanie społeczne i postawa wolontariuszki sprawia, że jest ona wzorem do naśladowania dla innych.

wyr3 Na gali nie zabrakło Rodziny i wychowawców.
wyr2 Wspólne zdjęcie po rozdaniu nagród.
wyr1 "8 wspaniałych"
wyr4 Czas dla reporterów – wywiad dla telewizji.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007