OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ZAJĘCIA ZE SPECJALISTAMI WŁOCŁAWSKIEGO CEIPM

W dniu 7 kwietnia 2017 roku w świetlicy włocławskiego Hufca odbyło się spotkanie uczestników kończących naukę na szczeblu gimnazjum z doradcą zawodowym z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Biura Pracy we Włocławku.

Tematyka jaką poruszali specjaliści dotyczyła wejścia na rynek pracy oraz skutecznego poszukiwania pracy. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu miała możliwość zapoznania się z realiami lokalnego i krajowego rynku pracy. Pani Jolanta Wastowska doradca zawodowy zapoznała uczestników z zasadami rekrutacji i skutecznymi metodami poszukiwania pracy sezonowej lub stałej. Zwróciła uwagę na sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, które są wizytówką przyszłego pracownika. Doradca omówił również zasady rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Pani Izabela Krzemińska pośrednik pracy zapoznała młodzież z możliwościami skorzystania z usług pośrednictwa pracy w OHP oraz  aktywnymi ofertami pracy. Młodzież z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwała się wszelkim informacjom  przekazywanym przez zaproszonych gości a przeprowadzone zajęcia na pewno zaowocują trafnym wyborem szkoły przez przyszłych absolwentów.

SPEC1 Uczestnicy włocławskiego hufca podczas spotkania z zaproszonymi gośćmi.
   
   

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007