OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ŻYCIE NA WŁASNY RACHUNEK

W dniach 5-7 kwietnia br. grupa beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” w Radziejowie uczestniczyła w warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się uczestników. Była to kolejna forma wsparcia w ramach projektu realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników obejmowały łącznie 20 godzin zajęć, podzielone na cztery moduły. Pierwszy - zarządzanie domowym budżetem, celem którego było nabycie umiejętności planowania i gospodarowania budżetem własnym/rodziny, pozyskanie wiedzy i narzędzi  w celu poprawy swojej sytuacji finansowej, uzyskanie informacji, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych, poznanie metod redukcji wydatków, aby przestać co miesiąc tracić zbędne pieniądze (oszczędzanie na zakupach, telefonach, energii, wodzie, ogrzewaniu). Drugi moduł - kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi, którego celem było zapoznanie młodzieży z obszarem działania instytucji, z którymi obywatel ma najczęstszy kontakt oraz z rodzajami spraw załatwianych w tych miejscach, natomiast  trzeci -  to prawo pracy, podatki, ubezpieczenia społeczne - celem tego modułu było poznanie podstawowych wiadomości z zakresu prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązków płatników składek z tytułu zawartych umów o pracę, zlecenie, o dzieło i innych tytułów ubezpieczeń. Czwarty moduł- podstawy przedsiębiorczości - celem szkolenia było wstępne przygotowanie uczestników do  założenia samodzielnej działalności gospodarczej: wybór formy prawnej, obowiązki związane z podjęciem działalności gospodarczej.

Po zakończonych warsztatach uczestnicy projektu nabyli umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym, redukcji wydatków (oszczędzanie na zakupach, telefonach, rachunkach), kontaktów z instytucjami i urzędami publicznymi,  rozliczania dokumentów związanych z podatkami, ubezpieczeniem społecznym, umowami oraz umiejętności założenia działalności gospodarczej.  

ZYC1 Uczestnicy projektu podczas warsztatów przygotowujących  do usamodzielnienia się.

 

GWARANCJE

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007