OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

 

„ŻYWA” LEKCJA HISTORII – SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZEM NIEZŁOMNYM

W dniu 11 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu odbyła się „żywa” lekcja historii, której bohaterem był Żołnierz Niezłomny - Pan porucznik Stanisław Wierzchucki ps. „Błyskawica”, „Sęk”.

Żołnierze Niezłomni - bojowcy podziemia antykomunistycznego z lat 1945-1962. Przez dziesięciolecia nazywani bandytami, ścigani i skazywani w wyrokach sądów specjalnych, prześladowani ze swymi rodzinami … Dzisiaj wreszcie zaznają należnego Im uznania i szacunku.  Są wśród nas i mogą dać świadectwo prawdzie i opowiedzieć swoją historię. Pan Porucznik Stanisław Wierzchucki w trzeciej klasie gimnazjum wstąpił do bojówki Wolność i Niezawisłość (WiN), następnie należał do bojówki Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). Dnia 15 kwietnia 1947 r. oficjalnie został żołnierzem NSZ Pogotowia akcji Specjalnej Oddziału Partyzanckiego w Jacie Łukowskiej. Oddział Pana Stanisława – kryptonim „Wiąz” zmuszony był ukrywać się w lasach łukowskich. Żołnierze walczyli z oddziałami Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW), Urzędem Bezpieczeństwa (UB) oraz z Milicją Obywatelską (MO). Ich walka polegała na organizowaniu różnych akcji mających na celu utrudnienie pracy sowieckim władzom. Polegały one na napadach na pociągi, w których przewożone były pieniądze i niszczeniu posterunków MO. Pan Stanisław wraz z kolegami przemieszczał się z miejsca na miejsce pokonując do 40 kilometrów dziennie, spał w wykonanych własnoręcznie ziemiankach. Żołnierze często nie mieli co jeść. Podczas jednej akcji żołnierz o pseudonimie „Szatan” został ranny i aresztowany. W wyniku sowieckich tortur zaczął „sypać” . Dalsza walka była zbyt niebezpieczna, 30 września 1947 roku podjęto decyzję o rozwiązaniu oddziału. Pan Stanisław bojąc się aresztowania zmienił nazwisko na Jasiński. Pracował, uczył się, zdobywał wykształcenie, mimo przeciwności, żył. Ujawnił się 16 października 1956 roku w prokuraturze w Opatowie, gdzie został przesłuchany i wypuszczony do domu.

Jego historia służyć może za wzór postaw dla młodego pokolenia, stąd pomysł zapoznania tego ciekawego człowieka z młodzieżą OHP. Spotkanie uświetnili członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznych Armii Krajowej „Rota” w umundurowaniu charakterystycznym dla oddziałów podziemia antykomunistycznego, z niezbędnym wyposażeniem i uzbrojeniem. Młodzież miała okazję posłuchać o barwie i broni prezentowanej formacji, dotknąć broni, zapytać rekonstruktorów o interesujące szczegóły. Tego rodzaju „żywa” lekcja historii rozpaliła wyobraźnię uczestników spotkania, szerokie uśmiechy, wspólne zdjęcia są tego najlepszym dowodem.

ZYW5 Wspólne zdjęcie gościa z rekonstruktorami i uczestnikami OSiW
ZYW1 Pan porucznik Stanisław Wierzchucki Żołnierz Niezłomny
ZYW2 Uczestnik OSiW Grudziądz Mateusz Fierek z ręcznym karabinem maszynowym DP 28, będącym na wyposażeniu oddziałów partyzantki antykomunistycznej
ZYW3 Pan por. Stanisław Wierzchucki prezentuje podziękowanie od społeczności OSiW w Grudziądzu za spotkanie i podzielenie się garścią wspomnień
ZYW4 „Sztafeta pokoleń” – Weteran i młodzi „adepci partyzanckiego rzemiosła”
   

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007