OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

EKO I AKTYWNI NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA

W dniach 2-5 kwietnia 2019 roku w łotewskiej miejscowości Rujiena odbyło się spotkanie przygotowawcze do letniej wymiany młodzieży (tzw. APV) w ramach projektu „Eco City and youthsocialinclusion”, w którym wziął udział koordynator projektu oraz lider grupy młodzieży ze Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu.

W czasie kilku dni spędzonych w miejscowości nazywanej „zielonym miastem” uczestnicy projektu mieli sposobność poznać swoje organizacje, wymienić się dobrymi praktykami
z wcześniejszych projektów wymiany młodzieży, dopracować plan lipcowego spotkania. Każda grupa została zobowiązana do przygotowania i przeprowadzenia zajęć o swojej kulturze, zajęć o tematyce ekologicznej oraz warsztatów poświęconych aktywności na rzecz społeczeństwa. Poza dyskusjami, animacją czas wypełniły wizyty w miejscach ważnych
dla Rujieny czyli w siedzibie organizacji JO Ligdza (koordynator projektu), w domu seniora, w przedszkolu, w szkole ponadpodstawowej, która realizuje obecne własny projekt ekologiczny. Nauczyciele z tej placówki przygotowali dla uczestników APV zajęcia o Łotwie i języku łotewskim. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji publicznych oraz NGO z 7 krajów tj. Bułgaria,Rumunia, Włochy, Ukraina, Polska, Łotwa i Turcja. Projekt jest finansowany z programu UE Erasmus+ .

P01 Uczestnicy spotkania APV
P02 Spotkanie w domu seniora z dyrektorem placówki
P03 Wizyta w punkcie segregacji i przetwórstwa odpadów
P04 Zajęcia terenowe o Łotwie

ERASMUS  NOWE

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007