OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

BRODNICKIE TARGI EDUKACJI I PRACY

W dniu 6 kwietnia br. w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy odbyły się Brodnickie Targi Edukacji i Pracy „EDUKACJA I PRACA 2016”, których organizatorem było Młodzieżowe Centrum Kariery, Punkt Pośrednictwa Pracy oraz Hufiec Pracy OHP w Brodnicy. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy.

Uroczystego otwarcia Targów dokonali wspólnie: Małgorzata Taranowicz Wojewódzki Komendant OHP w Toruniu  oraz Beata Polkowska Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu. Podczas targów głos również zabrał Zbigniew Sosnowski Poseł RP oraz Paweł Szramka Poseł RP. Wśród gości znaleźli się m.in. Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober, Starosta Brodnicki – Piotr Boiński, Wicestarosta – Mariusz Kolonowski, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego – Stanisław Czajkowski, Kierownik Biura Oświaty Urzędu Miejskiego – Anna Kupczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych – Jacek Gniadkowski, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego – Wiesław Łupina, Dyrektor Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Jarosław Hiszpański, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Hanna Królikowska oraz pedagodzy i nauczyciele lokalnych szkół.

W Brodnickich Targach Edukacji i Pracy wzięło udział około 40 wystawców oraz uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z powiatu brodnickiego, a także osoby bezrobotne i poszukujące pracy (łącznie około 1200 osób).

W targach uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych uczelni z Torunia, Bydgoszczy, Gdańska, Gdyni, Warszawy, Szczecina, Grudziądza, Olsztyna, Elbląga, Brodnicy, którzy przedstawili informacje na temat proponowanych kierunków kształcenia oraz warunków rekrutacji na poszczególne wydziały. Swoją ofertę edukacyjną i szkoleniową prezentowały także szkoły policealne z regionu. Nie zabrakło również różnych firm i instytucji z powiatu brodnickiego prezentujących profil swojej działalności oraz aktualne oferty pracy. Brodnickie zakłady pracy reprezentowali: Sits Sp. z o.o., Polmo S.A., POM Ltd. Sp. z o.o., Gotec Polska z Jastrzębia, Restauracja Mc Donald’s, Bricomarche, PTTK Bachotek, Avon oraz Powiatowy Urząd Pracy i Wojskowa Komenda Uzupełnień.

Stoisko Ochotniczych Hufców Pracy cieszyło się dużym zainteresowaniem i było chętnie odwiedzane przez młodzież uczącą się i poszukującą pracy. Doradca zawodowy Grażyna Moszczyńska przedstawiała szeroki zakres usług Młodzieżowego Centrum Kariery, Joanna Traczykowska pośrednik pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy informowała o możliwości podjęcia zatrudnienia za pośrednictwem biura. Natomiast Iwona Meller i Maryla Sonnenfeld wychowawcy z 2-1 Hufca Pracy informowały o ofercie edukacyjnej i szkoleniowej swojej jednostki.

BROD_TARG4 Uczestnicy targów
BROD_TAR2 Poseł na Sejm RP Zbigniew Sosnowski podkreśla znaczenie tego typu przedsięwzięcia.
BROD_TAR3 Poseł na Sejm RP Paweł Szramka wskazuje na wielką rolę OHP w kształtowaniu młodzieży
BROD_TAR7 Otwarcia Brodnickich Targów Edukacji i Pracy dokonali wspólnie Małgorzata Taranowicz Wojewódzki Komendant OHP oraz Beata Polkowska Dyrektor CEiPM  w Toruniu.
BROD-TARG1 Organizatorzy Targów wraz z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszardem Bober (drugi z prawej) oraz Posłem na Sejm RP Pawłem Szramka (trzeci z lewej). Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz – trzecia z lewej
BROD_TARG5 Doradca zawodowy MCK i pośrednik pracy PPP informują o zakresie działalności swoich usług,

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007