OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

BEZPIECZNI W SIECI I NA CO DZIEŃ

W dniu 16 maja 2016  uczestnicy włocławskiego Hufca Pracy spotkali się z funkcjonariuszkami inowrocławskiej Komendy Policji. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji wojewódzkich programów: „Przyjaciel- komputer” oraz „Żyję nie dopalam”. Podczas zajęć mł. asp. Izabela Lewicka- Woszczak oraz sierż. sztab. Anna Grecman w interesujący sposób przedstawiły zagrożenia, na jakie jest narażona dzisiejsza młodzież. Policjantki omówiły szereg negatywnych zjawisk związanych z korzystaniem z sieci: nadużywanie Internetu, cyberprzemoc, uwodzenie w sieci przez dorosłych, przestępstwa internetowe i ich konsekwencje takie jak kradzieże, oszustwa, plagiat itp. Uczestnicy mieli również możliwość wysłuchać wskazówek jak być asertywnym wobec zagrożeń płynących z dostępności rożnego rodzaju środków odurzających. Funkcjonariuszki wymieniły również konsekwencje karne związane z przestępczością internetową i narkotykową. Młodzież podczas lekcji pokazowej wykazała duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami oraz aktywność zadając wiele pytań przedstawicielkom policji.

Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy internetowej oraz nasilającej się dostępności środków psychoaktywnych.

BWS 1 Podczas prezentacji multimedialnej
BWS 2 Wspólne zdjęcie z funkcjonariuszkami policji

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007