OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

 DRZWI OTWARTE WŁOCŁAWSKIEGO HUFCA

W środę 16 maja 2018 roku we włocławskim Hufcu Pracy odbyły się Drzwi Otwarte,  na które przybyli zaproszeni goście, a wśród nich: Dyrektor ZS WSO „Cogito” Alina Kozłowska, Dyrektor ZS Budowlanych Jan Stasiowski, Dyrektor Społecznej Branżowej Szkoły  Pierwszego Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu Tamara Mikołajczak wraz z Wi-ce Dyrektor  SBS Moniką Czaplicką,  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Włocławku Sylwia Dzika, pracodawcy, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Osiedlowych  Sekcji Pomocy Społecznej we Włocławku. Na Drzwi Otwarte licznie przybyła młodzież włocławskich szkół, do których tak naprawdę skierowane było przedsięwzięcie.  Uroczystość rozpoczęła p.o. Komendant 2-5 HP Ewa Wiśniewska, która powitała gości oraz przedstawiła harmonogram imprezy. Następnie st. wychowawca Paulina Krupińska omówiła działalność  Hufca Pracy. Ofertę szkoleniową na zbliżający się rok szkolny 2018/2019 przedstawiła st. wychowawca Małgorzat Pietrzak, która omówiła formy i kierunki kształcenia w 2-5 HP. Kończąc część oficjalną p.o. Komendant podziękowała gościom za dotychczasową współpracę natomiast uczestnik Hufca Dominik Trojanowski uświetnił uroczystość swoim tanecznym występem. Po części oficjalnej goście i młodzież mogli podziwiać na przygotowanym stoisku prace plastyczne uczestników OHP, które powstał y w ramach działania kół zainteresowań, jak również zadawać indywidualne pytania. Kadra udzielała wszelkich informacji i zachęcała do zapoznania się z ofertą, która bez wątpienia stanowi pomocną dłoń dla młodych ludzi mających problemy z odnalezieniem się w szkołach masowych, niejednokrotnie potrzebujących pomocy. Drzwi Otwarte we Włocławku były doskonałą okazją do promowania działań jednostki wśród instytucji oraz młodzieży chcącej uzupełniać kształcenie ogólne w połączeniu z przygotowaniem zawodowym. 

Drzwi Otwarte włocławskiego Hufca wsparły swoją obecnością lokalne media: Telewizja Lokalna CW 24 TV, Medialne Centrum Kujaw oraz Gazeta Pomorska.

DOW 1 Uroczyste rozpoczęcie Drzwi Otwartych i powitanie gości przez p.o. Komendant Ewę Wiśniewską
DOW 2 Prezentacja oferty edukacyjnej przez st. wychowawcę Małgorzatę Pietrzak
DOW 3 Podziękowania dla instytucji współpracujących z Hufcem Pracy
DOW 4 Pokaz umiejętności tanecznych uczestnika Dominika Trojanowskiego
DOW 5 Wywiad p.o. Komendant Ewy Wiśniewskiej dla TV Kujawy
DOW 6 Wywiad uczestnika Dominika Trojanowskiego dla TV Kujawy

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007