OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WIZYTA KOMENDANTA GŁÓWNEGO W TORUNIU

23 maja Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoim Zastępcą Renatą Wicha wizytowali Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę OHP w Toruniu.

Komendant spotkał się z pracownikami biura Wojewódzkiej Komendy, kierownikami jednostek opiekuńczo-wychowawczych oraz rynku pracy. Zwiedził siedzibę Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Wojewódzkiej Komendy.

Podczas spotkania z pracownikami omówiono bieżące sprawy związane z działalnością Ochotniczych Hufców Pracy.  Komendant Główny nakreślił plany  i kierunki rozwoju instytucji  oraz wysłuchał wypowiedzi zebranej kadry. Poruszono temat zmiany nazwy OHP, podniesienia jej rangi i znaczenia.        

W dalszej części wizyty Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoim Zastępcą Renatą Wicha oraz kierownictwem WK OHP udali się na posiedzenie Rady Programowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Komendant Główny OHP Marek Surmacz przedstawił założenia działalności Rady Programowej, a także wręczył Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi akt powołania na Przewodniczącego Rady. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego piastuje Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz, zaś Sekretarza Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Michał Krzemkowski.  Nowo powołany Przewodniczący w swoim wystąpieniu podkreślił rolę Ochotniczych Hufców Pracy w regionie, jako ważnego ogniwa systemu edukacji oraz prężnie działającej instytucji rynku pracy.

Następnie Dyrektor Merytoryczny Małgorzata Filarska przedstawiła działalność Kujawsko-Pomorskiej WK OHP w zakresie kształcenia i wychowania, rynku pracy oraz projektów współfinansowanych ze środków unijnych, a działalność poszczególnych jednostek przedstawili ich kierownicy.

Gościem honorowym Wojewódzkiej Rady Programowej była Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzenna Drab. W swoim wystąpieniu wyraziła uznanie dla działalności OHP, nawiązała do konieczności zmiany nazwy oraz podniesienia rangi szkolnictwa zawodowego.

Na koniec członkowie Rady podjęli uchwały dotyczące wsparcia akcji rekrutacyjnej do jednostek opiekuńczo-wychowawczej na rok szkolny 2016/2017 oraz przy naborze beneficjentów do projektu „Akcja aktywizacja -YEI”.

RAD1 Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Zastępca Komendanta Głównego Renata Wicha oraz Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz.
RAD2 Podczas spotkania z kadrą Kujawsko-Pomorskiej WK OHP.
RAD3 Wspólne zdjęcie Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza,  wraz ze swoim Zastępcą Renatą Wicha oraz kierownictwem WK OHP.
RAD11 Podczas zwiedzania internatu Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu.
RAD4 Komendant Główny OHP Marek Surmacz wręczył Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu  Mikołajowi Bogdanowiczowi  akt powołania na Przewodniczącego Rady Programowej KPWK OHP.
RAD5 Wystąpienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.
RAD6 Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Programowej.
RAD7 Wystąpienie Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza.
RAD8 Dyrektor Merytoryczny Małgorzata Filarska przedstawiła działalność Kujawsko-Pomorskiej WK OHP w zakresie kształcenia i wychowania, rynku pracy oraz projektów współfinansowanych ze środków unijnych
RAD9 Gościem honorowym Wojewódzkiej Rady Programowej była Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzenna Drab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007