Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

BISKUP TORUŃSKI WSPIERA DZIAŁANIA OHP

12 maja 2016  maja Wojewódzki Komendant OHP w Toruniu Małgorzata Taranowicz została przyjęta przez Jego Ekscelencję  Księdza Biskupa Andrzeja Wojciecha Suskiego.

Podczas spotkania Wojewódzki Komendant przybliżyła działalność Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wojewódzki Komendant zadeklarowała pomoc na terenie województwa w zakwaterowaniu i wyżywieniu pielgrzymów biorących udział w Światowych Dniach Młodzieży.

Biskup wyraził uznanie dla działań podejmowanych przez OHP na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, działań w zakresie rynku pracy. Podkreślił zaangażowanie kadry OHP w wychowanie młodzieży, obiecał modlitwę i duszpasterskie wsparcie. Wyraził przekonanie, że praca Wojewódzkiego Komendanta jest jej pasją, bo daje się zauważyć z jakim zaangażowaniem i oddaniem podchodzi do swoich obowiązków. Życzył pomyślności  dużo siły w kierowaniu tak dużą jednostką.

Wojewódzki Komendant OHP poprosiła Jego Ekscelencję Księdza Biskupa o uświetnienie swoją obecnością Gali VI Festiwalu Kultury Młodzieży OHP.

Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz przekazała na ręce księdza biskupa własnoręcznie wykonanie przez uczestników OHP upominki.

BIS Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Wojciech Suski wraz z Wojewódzkim Komendantem OHP w Toruniu Małgorzatą Taranowicz.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007