OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 2017

W dniu 24 maja br. w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki doradca zawodowy MCIZ Bydgoszcz przeprowadziła zajęcia na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

To już kolejna edycja festiwalu, w której pracownicy CEiPM wzięli udział. W ramach doradztwa zawodowego przeprowadzono zajęcia dotyczące wyboru dalszej ścieżki kształcenia pod kątem pasji i zainteresowań młodych ludzi. W tym celu doradca zawodowy przeprowadziła testy KZZ, omawiając wcześniej szczegóły dotyczące samego wypełniania testów jak i otrzymanych wyników. Taka forma zajęć cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony nie tylko uczniów i studentów ale i osób poszukujących pracy. Była to dobra okazja do poznania własnych predyspozycji zawodowych.

Dnia 25 maja br. Specjalista ds. programów oraz pośrednik pracy/ asystent EURES podczas trwania Festiwalu promowały działalność Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy w jednej z placówek festiwalowych -  Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Każda z pracownic mówiła o swoim profilu działalności,  o możliwościach, które daje podjęcie współpracy z naszą placówką. Asystent EURES mówiła o wyjazdach zagranicznych na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ponadto informowała o lokalnych ofertach pracy krótkoterminowej. Specjalista ds. programów mówiła o wolontariacie, o realizowanych programach i zachęcała do udziału w Akcji Lato 2017. 

Dnia 26 maja pośrednik pracy/asystent EURES poprowadziła zajęcia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego na temat przemawiania publicznego i czytania interpretacyjnego. W części wykładowej młodzież dowiedziała się o zasadach obowiązujących podczas przemawiania publicznego. Omówione zostały kwestie związane z treścią, formą przekazu jak i mową ciała. Podczas ćwiczeń wykorzystano fragmenty wierszy, opowiadań oraz sztuki teatralnej. Przygotowano również wystąpienia dotyczące prezentacji osobistej. Wszyscy uczestnicy z zaangażowaniem wzięli udział w prezentacjach. Równocześnie odbywały się zajęcia doradcy zawodowego MCIZ Bydgoszcz, który przeprowadził testy KZZ, dzięki którym uczestnicy dowiedzieli się więcej o swoich predyspozycjach zawodowych.

BFN2 Uczestnicy zajęć na temat wystąpień publicznych.
BFN3 Doradca zawodowy MCIZ podczas zajęć w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki.
BFN1 Pośrednik pracy-asystent EURES podczas spotkania promocyjno- informacyjnego w Collegium Medicum.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007