OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

W dniu 11 maja br.  Młodzieżowe Centrum Kariery w Radziejowie oraz Hufiec Pracy w Inowrocławiu organizowały Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

W Radziejowie w ramach promocji DOFE przygotowano stoisko informacyjno-promocyjne przy, którym osoby chętne mogły otrzymać informacje o projektach realizowanych obecnie przez Ochotnicze Hufce Pracy tj. „Od Szkolenia do zatrudnienia –YEI”, o możliwościach skorzystania z funduszy europejskich np. na rozwój własnej firmy, które na pewno ułatwią start w biznesie oraz przedstawiono ofertę kursów i szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską. Osoby zainteresowane otrzymywały również broszury i ulotki informacyjne. Kolejnym przedsięwzięciem akcji DOFE było przeprowadzenie zajęć w Zespole Szkół Mechanicznych w formie pogadanki na temat korzyści wynikających z przynależności do Unii Europejskiej oraz quizu z pytaniami sprawdzającymi poziom wiedzy o Unii wśród młodzieży. Zabawa w Koło Fortuny cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników a otrzymane upominki sprawiły im wiele radości. 

W Inowrocławiu do realizacji zaproszono uczniów trzeciej klasy Szkoły Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu.  Tego dnia uczestnicy hufca przygotowali dla młodszych kolegów szereg zabaw i zajęć plastycznych. Na początku spotkania omówiono czym jest Unia Europejska i jakie korzyści wynikają z wstąpienia naszego kraju do niej. Następnie dzięki zabawie w układaniu puzzli dzieci poznały kraje i flagi państw członkowskich. Dużym wyzwaniem było również przyporządkowanie języków urzędowych do grup językowych występujących w krajach należących do Unii Europejskiej. Kolejnym punktem programu było poznanie historii i wysłuchanie  „Ody do radości”, która jest oficjalnym hymnem unii. Trzecioklasiści musieli także wykazać się spostrzegawczością, refleksem i umiejętnością kojarzenia podczas wykonywania łamigłówek i rozwiązywania zagadek. Najwięcej trudności sprawiło dzieciom wyszukiwanie na mapie Europy odpowiednich państw i dopasowanie flag. Dzięki wsparciu uczestników hufca zadanie zostało wykonane bezbłędnie. Na koniec mali goście własnoręcznie wykonali flagi Unii Europejskiej, z którymi zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

 Przedsięwzięcie miało na celu poszerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej, a w szczególności rozpowszechnienie i promocję projektów zrealizowanych przy udziale środków unijnych.

OTW2 Stoisko informacyjno-promocyjne MCK Radziejów.
OTW3 Doradca zawodowy podczas quizu o Unii Europejskiej.
OTW6 Inowrocław: pamiątkowe zdjęcie.
OTW4 Podczas wykonywania zadań
OTW5 Uczestnicy hufca chętnie służyli swoją pomocą
   

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007