OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DZIEŃ OTWARTY W ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TORUNIU

W dniu 29 maja w siedzibie Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu odbył się „Dzień Otwarty”.

Na spotkanie zaproszeni zostali dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji  zajmujących się działaniami na rzecz młodzieży oraz uczniowie z Torunia i okolic. Na początku spotkania przywitano gości, przedstawiono kadrę hufca oraz zaprezentowano działalność z naciskiem na ofertę naboru na rok szkolny 2018/2019, możliwości, które daje kształcenie i wychowanie w strukturach OHP oraz sukcesy młodzieży w bieżącym roku szkolnym.

O korzyściach i rozwoju, który nastąpił od momentu podjęcia nauki w toruńskim hufcu opowiedział uczestnik Wojtek Zawół, zachęcając jednocześnie zebraną młodzież do kontynuowania kształcenia połączonego z przygotowaniem zawodowym.

Następnie Magdalena Cieślik z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu zaprezentowała działania swojej jednostki. Kolejnym punktem „Dnia Otwartego” było zwiedzanie bazy hufca. Goście zobaczyli świetlice, w których odbywają się zajęcia w ramach organizacji czasu wolnego, siłownię, internat oraz warsztat gastronomiczny. Na zakończenie zachęcono do aktywności w postaci Zumby prowadzonej przez instruktora oraz zaproszono na drobny poczęstunek.

„Dzień otwarty”  był doskonałą okazją do promowania działań jednostki wśród instytucji oraz młodzieży chcącej uzupełniać kształcenie ogólne w połączeniu z przygotowaniem zawodowym oraz wszechstronnym rozwojem osobistym. Efektem zorganizowania „Dnia Otwartego” był wzrost świadomości odbiorców związany z działaniami OHP oraz duże zainteresowanie młodzieży kontynuowaniem edukacji w Środowiskowym Hufcu Pracy w Toruniu.

DZOT1 Powitanie gości
DZOT3 Wystąpienie Wojtka – uczestnika 2-4 ŚHP
DZOT4 Wystąpienie Komendanta Hufca
DZOT5 Prezentacja CEiPM w Toruniu
DZOT7 Zwiedzanie bazy hufca
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007