Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DZIEŃ SAMORZĄDOWCA Z PRZEWODNICZĄCYM RADY MIASTA TORUNIA

W dniu 31 maja  2016 roku młodzież z toruńskiego hufca uczestniczyła w spotkaniu w Urzędzie Miasta w Toruniu z Przewodniczącym Rady Miasta Panem Marcinem Czyżniewskim.

Celem spotkania było  zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem i  działalnością Rady. Pan Przewodniczący przedstawił szereg zagadnień jakimi się Rada zajmuje. Uczestnicy dowiedzieli się ilu radnych zasiada w Radzie, kiedy odbywają się jej posiedzenia, kto w nich uczestniczy, jaki jest jej skład. Spotkanie odbyło się w Sali posiedzeń Rady Miasta Torunia, gdzie uczestnicy mieli możliwość zasiadać w fotelach radnych oraz przewodniczącego. Pokazano nam insygnia toruńskiej Rady. Na zakończenie Przewodniczący Rady Miasta Pan Marcin Czyżniewski wręczył uczestnikom spotkania pamiątkowe gadżety i życzył, aby w niedalekiej przyszłości ktoś z naszych uczestników mógł zasiąść w fotelu radnego. Z kolei nasi uczestnicy złożyli na ręce Pana Przewodniczącego życzenia dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta z okazji Święta Samorządowca, które obchodzono w minionym tygodniu.

SAM1 Spotkanie odbyło się w Sali posiedzeń Rady Miasta Torunia.
SAM2 Przewodniczący Rady Miasta Pan Marcin Czyżniewski przedstawił zadania Rady Miasta.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007