OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BYDGOSZCZY

W dniach 18 i 19 maja 2017 roku bydgoskie jednostki Ochotniczych Hufców Pracy włączyły się organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Wśród wielu przygotowanych atrakcji, każdy mógł znaleźć dla siebie ciekawą ofertę aktywności zawodowej lub edukacyjnej.

Wychowawcy wraz z młodzieżą hufca pracy przygotowali stoiska wystawiennicze, prezentację multimedialną połączoną z prelekcją, dotyczącą wykorzystania funduszy europejskich w działalności OHP - głównie wymiany międzynarodowej i wolontariatu. Ponadto uczestnicy hufca wraz z przybyłą młodzieżą mogli sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą Unii Europejskiej podczas kalamburów językowych oraz warsztatów plastycznych „Kolorowa Europa”.  Uczestnicy przedsięwzięcia otrzymali drobne upominki. Dodatkowo komendant Justyna Słowik przedstawiła ofertę nauki w OHP oraz ogłosiła konkurs na zagospodarowanie terenu przyległego do budynku siedziby OHP.

Asystent EURES przeprowadziła zajęcia informacyjne dla młodzieży na temat europejskiego rynku pracy oraz edukacji w Unii Europejskiej. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży możliwości jakie daje wyjazd na teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Młodzież zdobyła praktyczną wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po Unii Europejskiej oraz jak korzystać z systemów edukacyjnych.

19 maja dla uczniów Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące przygotowania młodzieży do poszukiwania pracy za granicą „Twoja europejska wizytówka”.  Celem przedsięwzięcia było poszerzenie wiedzy na temat dokumentów europejskich oraz mobilnej przedsiębiorczości. Specjalista ds. rozwoju zawodowego zwrócił uwagę na znaczenie prawidłowo zredagowanych dokumentów Europass, które zostały stworzone i przyjęte decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w 2004 roku. Młodzież miała okazję poznać strukturę europejskiego CV, paszportu językowego, mobilności oraz dwóch suplementów do dyplomu. Omówiono europejskie poziomy biegłości językowej oraz międzynarodową standardową klasyfikację kształcenia. Ujednolicona struktura dokumentów zwiększa czytelność prezentowanych kwalifikacji oraz wyrównuje szanse na zatrudnienie kandydatów z różnych krajów. Na spotkaniu przekazano także informację jakich specjalistów obecnie poszukują pracodawcy za granicą.

Drugą część zajęć poprowadził Asystent EURES z Kujawsko-Pomorskiej WK OHP w Toruniu w ramach projektu „EURES Go Further”, Dotyczyły one bezpiecznych wyjazdów do pracy w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podczas spotkania młodzież została poinformowana na temat zagrożeń, które mogą je spotkać podczas wyjazdów, na co zwrócić uwagę, aby nie paść ofiarą nieuczciwych pracodawców. Ponadto młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą sieci EURES.

Tego samego dnia w Zespole Szkół w Opławcu doradca zawodowy MCIZ Bydgoszcz zorganizował dla uczniów trzeciej klasy gimnazjum konkurs z wiedzy o Unii Europejskiej. Do konkursu przystąpiło 15 osób. Głównym celem przedsięwzięcia było przede wszystkim rozwijanie wiedzy uczniów na temat historii i współczesności UE, oraz umożliwienie konfrontacji własnych wiadomości i umiejętności z rówieśnikami. Każdy z uczestników otrzymał zestaw składający się z 11 pytań. Spośród wszystkich uczestników wyłoniono trójkę zwycięzców. Po zakończeniu konkursu doradca zawodowy przeczytał wszystkie pytania i prawidłowe odpowiedzi. Młodzież bardzo chętnie zaangażowała się w taką formę prowadzenia zajęć. Było to dla nich niecodzienne wydarzenie a ochotników nie brakowało. Zwycięzcy otrzymali drobne nagrody, a resztę uczestników konkursu wyróżniono upominkami.

Obchody DOFE były okazją do zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć i realizowanych projektów oraz przedstawienia aktualnej oferty OHP.

DOFE 3  
DOFE 1 Zapoznanie z ofertą OHP
DOFE 2 Prezentacja dotycząca wykorzystania funduszy europejskich
DOFE 4 Doradca zawodowy wręcza upominki uczestnikowi konkursu.
DOFE 5

Asystent EURES o wyjazdach zagranicznych

DOFE 6 Specjalista ds. rozwoju zawodowego o Europassie.

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007