Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

EUROSZANSE DLA MŁODZIEŻY

12 i 13 maja br. Młodzieżowe Centrum Kariery w Radziejowie zorganizowało cykl przedsięwzięć w ramach ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”.

Akcja polegała na udostępnianiu szerokiemu gronu zainteresowanych projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, której celem jest promocja efektów realizacji Funduszy Europejskich w Polsce.

W pierwszym dniu akcji pracownice z MCK przeprowadziły zajęcia z młodzieżą, których tematem było przedstawienie sieci EURES, czyli europejskiej sieci miejsc pracy, która świadczy usługi pośrednictwa w poszukiwaniu pracy i rekrutacji dla wszystkich krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedstawiono usługi EURES, które mają charakter kompleksowy i są dostępne dla wszystkich Europejczyków poszukujących pracy. Ponadto podczas zajęć zaprezentowano przykładowe CV na potrzebę oferty pracy za granicą, czyli Europass. Dokumenty Europass  umożliwiają osobom poszukującym pracy zaprezentowanie swoich umiejętności i kwalifikacji organizacjom i podmiotom rekrutacyjnym w innych krajach.

Natomiast w  drugim dniu odbył się międzyszkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Rywalizacja odbywała  się pomiędzy uczniami trzech szkół ponadgimnazjalnych powiatu radziejowskiego. Celem konkursu było uświadomienie uczniom znaczenia Unii Europejskiej, zapoznanie ich z mechanizmami i strukturami funkcjonującymi w UE poprzez zachęcenie do znalezienia informacji dotyczących Unii Europejskiej w ramach przygotowań do konkursu. Test składał się z 30 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą na temat Unii Europejskiej. Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrody rzeczowe, których sponsorami były firmy i zakłady z powiatu radziejowskiego: Pixel Marcin Jaskólski, Zakład Aktywności Zawodowej, Perfumeria Si, Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy oraz Sławomir Bogucki.

Akcja promocyjna pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, była również doskonałą okazją do promocji Młodzieżowego Centrum Kariery OHP, a także promocji projektów realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pt” Obudź swój potencjał-YEI”

EURO3 Laureaci konkursu wraz ze swoimi opiekunami oraz sponsorem głównym.
EURO2 Uczniowie podczas testu Wiedzy o Unii Europejskiej.
EURO1 Zajęcia z młodzieżą w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007