OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

"FUNDUSZE EUROPEJSKIE SZANSĄ NA DOBRY START”

Pod takim hasłem 18 maja br. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP  w Toruniu włączyło się, jak co roku, w  IV edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich ogłoszonych przez Ministerstwo Rozwoju.

Adresatami zajęć była młodzież gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna, dla której zorganizowano między innymi ekonomiczną grę planszową pt. „Chłopska szkoła biznesu”, „Quiz wiedzy o Unii Europejskiej”, a także grę terenową związana z symbolami Unii Europejskiej.

Dni Otwarte rozpoczęła „Chłopska Szkoła Biznesu”. Gra służy jako narzędzie edukacyjne, szkoleniowe i integracyjne do pracy z grupą, jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować zjawiska takie jak podaż, popyt, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe, spółki handlowe i inne. Młodzież z Katolickiego Liceum Akademickiego dzielnie starała się sprostać wymogom symultanicznego rynku podaży i popytu. Po zaciętej rozgrywce wyłoniono zwyciężczynie, zespół - „spółkę” dziewcząt, które zdobyły najwięcej punktów i otrzymały nagrodę główną.

Natomiast w  europejskim quizie  udział wzięli wychowankowie Środowiskowego Hufca Pracy. Udało im się wykazać dużą wiedzą z zakresu znajomości przepisów regulujących funkcjonowanie Unii Europejskiej, jej przedstawicieli, a także kultur i zwyczajów krajów członkowskich.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich zakończyła gra terenowa pt. „Symbole Unii Europejskiej”. Zadaniem uczestników było zlokalizowanie ukrytych na terenie Komendy Wojewódzkiej logotypów UE. Z tego zadania młodzież także świetnie się wywiązała.

W trakcie wydarzenia kładziony był nacisk na promocję projektów europejskich  realizowanych przez Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę OHP w zakresie wspierania i aktywizacji zawodowej młodzieży w ramach „Gwarancji dla młodzieży”.

           

z3 Zwycięska drużyna- spółka z KLA w Toruniu.
z1 Chłopska Szkoła Biznesu.
z2 „Spółki” w trakcie negocjacji.
z 4 Młodzież przygotowuje się do gry terenowej.
z 5 W trakcie quizu o UE.
z6 Młodzież w trakcie poszukiwania symboli UE.
z9 Najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody z rąk dyrektora CEiPM Beaty Polkowskiej.
   
   

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007