OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

GRUDZIĄDZKIE DNI TRZEŹWOŚCI

Z okazji Grudziądzkich Dni Trzeźwości w  Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Grudziądzu, odbył się 31 maja festyn, w którym wzięła udział młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania.

Hasłem całej inicjatywy, zorganizowanej pod patronatem Prezydenta Grudziądza oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, było „Nie biorę, nie piję – zdrowo i aktywnie żyję”. W  ogrodzie DPS, jak co roku, spotkali się pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej i Domów Dziennego Pobytu z terenu Grudziądza oraz uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu, których reprezentowali członkowie Klubu Aktywnych oraz młodzież realizująca program autorski   „Znajdź alternatywę – nie pij”.

W ramach festynu przeprowadzono trzy konkursy: plastyczny, teatralno-artystyczny oraz sportowy. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować plakaty o tematyce antyalkoholowej oraz scenkę teatralną. Poza tym odbyły się konkurencje sportowe - tor przeszkód, przeciąganie liny, rzuty ringo. Uczestnicy OSiW Kacper Broniecki i Wojciech Żbikowski przyjęli gratulacje i wyróżnienia za udział w konkursie plastycznym.

Podczas imprezy młodzież Ośrodka okazała się niezwykle pomocni, podczas zabaw, gier oraz czynności organizacyjnych. W dobrych humorach młodzież wróciła do Ośrodka, planując kolejne inicjatywy i dalszą współpracę z zaprzyjaźnionym Domem Pomocy Społecznej.

TRZ1 Uczestnicy programu „Znajdź alternatywę – nie pij”.
TRZ2 Uczestnicy OSiW Kacper Broniecki i Wojciech Żbikowski przyjęli gratulacje i wyróżnienia za udział w konkursie plastycznym.
TRZ4 Dyplom za konkurs plastyczny
TRZ3 Uczestnicy wykazali się aktywnością podczas czynności organizacyjnych.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007