OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

HISZPAŃSKA PRZYGODA UCZESTNIKÓW HUFCA PRACY W BRODNICY

Między 7 a 16 maja, uczestnicy Hufca Pracy w Brodnicy mieli okazję wziąć udział w międzynarodowej wymianie młodzieżowej w ramach programu Erasmus+, mającej miejsce w hiszpańskiej miejscowości  Puente Genil.

Dla młodzieży wymiana ta była formą nagrody za aktywne uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez hufiec oraz za bardzo dobre wyniki w nauce i świetną frekwencję zarówno w szkole, jak i podczas praktycznej nauki zawodu. Do wyjazdu zostali wytypowani uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej: Kinga Górzycka, Ewelina Lange, Mateusz Walkiewicz, Natalia Wensławska i Eryk Zdrojewski. Liderem grupy była pani Anna Grążawska, wychowawca w Hufcu Pracy w Brodnicy.

Hasłem przewodnim wymiany było: Think globally, act locally – Myśl globalnie, działaj lokalnie. Tematyka wszystkich zajęć i warsztatów krążyła wokół szeroko pojętej ekologii, poszukiwania sposobów na świadome korzystanie z naturalnych zasobów ziemi, minimalizowania produkcji śmieci oraz uświadomienia uczestnikom, że każde – nawet zdawałoby się błahe działanie – może mieć wpływ na kształt świata, w którym żyjemy.

Pobyt w Puenta Genil był nie tylko świetną okazją do wykształcenia ekologicznej postawy, dzięki wymianie młodzież miała możliwość poznania innych kultur: hiszpańskiej, greckiej, słowackiej i estońskiej – ponieważ przedstawiciele tych właśnie krajów byli uczestnikami projektu. W ramach wymiany zorganizowano też dwie wycieczki, jedną do Kordoby, znajdującej się w sercu Andaluzji,  a drugą do Malagi – będącej centralnym punktem słynnego na całym świecie Costa del Sol.

Wyjazd zorganizowany został przez Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę OHP w Toruniu.

Koordynatorem projektu była hiszpańska organizacja Asociación Europa 2020.

HISZ7  
HISZ1 HISZ4
HISZ6 HISZ2
HISZ8  
   

GWARANCJE

Projekt był współfinansowany w ramach programu Unii Europej­skiej Erasmus+

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007