OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KURSY I STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „OSDZ-YEI”

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Radziejowie trwa realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 Uczestnicy są na różnych etapach realizacji. Zakończone zostały kursy zawodowe z zakresu podstaw księgowości z elementami pracownika biurowego oraz kelner-barman z obsługą kas fiskalnych. W trakcie realizacji jest kurs magazynier z obsługą wózków jezdniowych i bezpieczną wymianą butli gazowych oraz z obsługą kas fiskalnych. Niebawem rozpocznie się kurs zawodowy spawacz metodą MAG i TIG. Kursy zakończą się egzaminami przed komisjami do tego uprawnionymi i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Od 21 maja br. beneficjentka projektu rozpoczęła 3 miesięczny staż w zawodzie kelner-barman w restauracji „Szyk” w Osięcinach podczas, którego będzie poszerzała wiedzę zdobytą podczas kursu. Celem staży zawodowych jest również poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania zakładów pracy, przygotowanie do samodzielnego wykonania pracy, poznanie własnych możliwości na rynku pracy.

RADZW1 Część praktyczna kursu magazynier z obsługą wózków jezdniowych i bezpieczną wymianą butli gazowych.
RADZW4 Uczestniczka projektu podczas odbywania stażu z zawodzie kelner-barman.
   


GWARANCJE

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007