Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

LICEALIŚCI Z BARCINA PLANUJĄ KARIERĘ

31 maja 2016 w barcińskim Zespole Szkół miało miejsce spotkanie przedstawicieli OHP z Bydgoszczy z uczniami I i II klas liceum.

Zajęcia były efektem współpracy nawiązanej pomiędzy bydgoskim CEiPM a Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, działającym w strukturach barcińskiego Urzędu Miasta. Zainicjowały cykl spotkań wyposażających uczniów w wiedzę w zakresie aktywnego poruszania się po rynku pracy i skutecznego planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej.

Doradcy zawodowi MCIZ Dagmara Owsianik i Marcin Błażkow przeprowadzili badanie predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem komputerowej wersji Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych oraz wprowadzili w zagadnienia związane z planowaniem przyszłości zawodowej pod kątem posiadanych indywidualnych predyspozycji zawodowych. Równolegle pośrednik pracy/asystent EURES Anetta Kokoszewska w trakcie zajęć warsztatowych wskazała uczniom jak pobudzać kreatywność oraz wykorzystać ją, aby zwiększyć szanse na znalezienie zatrudnienia. Spotkanie z licealistami umożliwiło zaprezentowanie oferty Młodzieżowego Biura Pracy.

Blok zajęć wyposażył młodzież w wiedzę niezbędną do właściwego przygotowania się do wejścia na rynek pracy.

BARC2 O kreatywności w poszukaniu pracy mówi pośrednik pracy/asystent EURES Anetta Kokoszewska
BARC1 Uczniowie wprowadzają dane do komputerowej wersji testu KZZ

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007