OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

W PARKU LINOWYM

28 maja 2019 roku młodzież z włocławskiego Hufca Pracy uczestniczyła  w zajęciach sportowych w parku linowym. Jest to nowy rodzaj atrakcji turystycznej, miejsce aktywnego spędzania czasu ze znajomymi w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, które daje możliwość ekstremalnych przeżyć.

Celem takiej rekreacyjnej aktywności ruchowej jest promowanie prozdrowotnego stylu życia oraz zainteresowanie młodzieży ciekawą i oryginalną formą spędzania czasu wolnego. Ćwiczenia w parkach linowych, posiadają duży potencjał edukacyjny i są pozytywnie odbierane przez młodzież. W przyjemny sposób – kojarzący się z zabawą i wyzwaniem – pomagają w kształtowaniu kompetencji społecznych takich jak praca w grupie, wspólne szukanie rozwiązań dla zaistniałych problemów, kształtowanie odpowiedzialności za członków zespołu, integracja. Uczestnicy, pytani o efekty pokonania parku linowego i wykonanie zadań, odpowiadali, iż dało im to wzrost wiary we własne siły, wzrost poczucia własnej wartości, poprawę samooceny oraz rozwinięcie umiejętności podejmowania i oceny ryzyka.

lin6  
lin5 lin4
   

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007