Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

POWIATOWE TARGI PRACY I EDUKACJI W ŻNINIE

18 maja 2016 roku Starostwo i Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w partnerstwie z Punktem Pośrednictwa Pracy OHP zorganizowało Powiatowe Targi Pracy i Edukacji. Targi odbyły się w hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Żninie. Impreza skierowana była do pracodawców, osób bezrobotnych i poszukujących pracy, osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, uczniów zainteresowanych stażami i praktykami.

Pośrednik pracy informowała o zasadach funkcjonowania Punktu Pośrednictwa Pracy. Wyjaśniała kryteria dotyczące wieku, statusu na rynku pracy, poziomu wykształcenia oraz była omawiana zasada bezpłatności i dobrowolności. Młodzież mogła się zarejestrować, wypełniając ankiety poszukującego pracy. Przedstawione zostały aktualne oferty zatrudnienia. Młodzież korzystała również z możliwości indywidualnych konsultacji z doradcami Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Bydgoszczy oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie.

Bezrobotne osoby zachęcano do udziału w projekcie „Obudź Swój Potencjał - YEI”, informowano o możliwości wyjazdu do pracy za granicę w ramach sieci EURES oraz zasadach rekrutacji do Hufca Pracy na naukę zawodu. Kadra OHP zachęcała również do skorzystania z infolinii i odwiedzenia strony Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży – ECAM.

Udział w Targach umożliwiał zwiedzającym skorzystanie z porad specjalistów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy, założenie profilu ePUAP oraz oznakowanie roweru przez policjantów Komendy Powiatowej Policji ze Żnina. W tym roku po raz pierwszy można było zapoznać się z ofertą szkół wyższych i policealnych.

Każdy zwiedzający otrzymał pakiet materiałów promocyjno – informacyjnych dotyczących oferty pracy i edukacji.

 

ZNIN1 Młodzież zapoznająca się z ofertą PPP Żnin
ZNIN2 PPP Żnin  - prezentacja oferty na Powiatowych Targów Pracy i Edukacji

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007