OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PRAKTYKI STUDENCKIE ZAKOŃCZONE

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Radziejowie studentka Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku „Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwem pracy” odbyła praktyki studenckie.

Praktyki studenckie w ilości 60 godzin były elementem zaliczenia studiów. Ich zadaniem było stworzenie warunków umożliwiających studentce nabycie praktycznych kompetencji uzupełniających wiedzę teoretyczną zdobytą podczas studiów. W czasie praktyk studentka została zapoznana z funkcjonowaniem Ochotniczych Hufców Pracy, z pracą, obowiązkami i zadaniami doradcy zawodowego i pośrednika pracy w Młodzieżowym Centrum Kariery. Pracownice MCK w Radziejowie zgodnie z programem praktyk umożliwiły praktykantce udział w zajęciach realizowanych w ramach grupowego poradnictwa zawodowego, grupowej informacji zawodowej, zajęć aktywizacyjnych, zaplanowanie przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w oparciu o samodzielnie opracowany scenariusz, uczestniczenie w procesie tworzenia indywidualnych planów działania dla klienta, uczestniczenie w wyszukiwaniu i analizie ofert pracy w kraju i zagranicą. Studentka doradztwa zawodowego z coachingiem i pośrednictwem pracy w sposób sumienny i dokładny wykonywała powierzone jej obowiązki. Skrupulatnie przygotowywała się do zajęć z młodzieżą. Praktyki studenckie umożliwiły jej zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

 
PRAK1 Studentka podczas prowadzenia zajęć.
PRAK2 Studentka z pośrednikiem pracy .

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007