OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PROMOCJA OHP W RADIU PiK

31 maja 2017 roku w bydgoskich jednostkach OHP przeprowadzona została akcja informacyjna dotycząca działalności w zakresie kształcenia, wychowania i rynku pracy.

Komendant Hufca Justyna Słowik przekazała informacje o prowadzonym naborze do jednostek OHP na rok szkolny 2017/2018. Przedstawiła kryteria i warunki rekrutacji, formy kształcenia, zasady odbywania przygotowania zawodowego, ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w bezpłatnych kursach zawodowych.  Wywiad był okazją do zaproszenia pracodawców do współpracy z OHP w zakresie organizacji przygotowania zawodowego w zakładach pracy. Ochotnicze Hufce Pracy prowadzą refundację kosztów wynagrodzeń młodocianych pracowników.

Przedstawiona została również oferta Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu, który zapewnia wszystkim uczestnikom bezpłatnie kształcenie zawodowe, zakwaterowanie i wyżywienie w internacie.

Pośrednik pracy z Młodzieżowego Biura Pracy poinformowała o ofertach pracy wakacyjnej oraz o prowadzonych rekrutacjach na oferty pracy stałej. Podkreśliła, iż najwięcej ofert pracy sezonowej dotyczy branż gastronomiczno-hotelarskich i spożywczej, gdzie do pracy wymagana jest książeczka sanitarno-epidemiologiczna.

Na zakończenie spotkania przedstawiono program wydarzeń zaplanowanych w ramach Akcji Lato w OHP. Wśród wielu atrakcji dla dzieci i młodzieży znajdą się m.in. drzwi otwarte, warsztaty, konkursy oraz warsztaty tematyczne.

PIK3 Pośrednik pracy Pani Anetta Kokoszewska przedstawia ofertę pracy i szkoleń
PIK1 Komendant Hufca Pracy Pani Justyna Słowik w trakcie wywiadu
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007