OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

RADA PROGRAMOWA OHP W GRUDZIĄDZU

29 maja 2018 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu odbyło się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Programowej OHP z udziałem doradcy Komendanta Głównego OHP dr. Krzysztofa Sikory.

Członków Rady powitała Małgorzata Taranowicz Wojewódzki Komendant OHP, która  przedstawiła działalność Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w roku szkoleniowym 2017/2018, ze szczególnym uwzględnieniem działalności opiekuńczo-wychowawczej. 

Na spotkanie Rady zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji oświatowych z Grudziądza i okolic. Szczególnie ważne jest to w kontekście prowadzonej akcji rekrutacyjnej. Ośrodek dysponuje 65 miejscami stacjonarnymi, gdzie młodzież bezpłatnie uzupełnia swoje wykształcenie i zdobywa kwalifikacje zawodowe.

Zasady współpracy pomiędzy jednostkami OHP a szkołami oraz korzyści z tego płynące przedstawili: Jacek Gniadkowski - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy oraz Jan Stasiowski – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku. Podkreślili, że wspólnie podejmowane działania dają większy efekt dla młodych ludzi. Docenili wkład pracy kadry opiekuńczo-wychowawczej w pomoc uczestnikom oraz możliwości rozwoju młodzieży jakie dają OHP.

Współpracę od strony OHP przedstawiła p.o. Komendanta Hufca Pracy we Włocławku Ewa Wiśniewska, która podkreśliła, że OHP nie jest konkurencją wobec szkół. Tylko wzajemne działanie dla dobra młodego człowieka daje odpowiednie rezultaty. Aktualnie hufiec współpracuje z 3 szkołami, ale nie wyklucza zwiększenia tej ilości.  Hufiec włocławski doskonale działa w środowisku  uczestnicząc lub współorganizując  miejskie przedsięwzięcia. Współpracuje z wieloma instytucjami, dzięki czemu jest jednostką rozpoznawalną w środowisku lokalnym.

Na zakończenie członkowie Rady podjęli uchwały w sprawie współpracy w zakresie wsparcia działań Kujawsko-Pomorskiej WK OHP prowadzonych w ramach akcji rekrutacyjnej do jednostek OHP na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok szkolny 2018/2019 oraz zakresie realizacji wspólnych działań na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Obrady podsumował doradca Komendanta Głównego OHP dr. Krzysztof Sikora, który pogratulował dobrej współpracy z instytucjami, podkreślił rolę OHP w procesie wychowania uczestnika OHP.

rad7 Obrady podsumował doradca Komendanta Głównego OHP dr. Krzysztofa Sikora.
rad3 Obrady.
rad4 Zasady współpracy pomiędzy jednostkami OHP a szkołami oraz korzyści z tego płynące przedstawili: Jacek Gniadkowski - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
rad5 oraz Jan Stasiowski – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku.
   
rad1 Doradca Komendanta Głównego OHP dr. Krzysztof Sikora, Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz, Zastępca WK OHP Michał Krzemkowski.
rad2 Współpracę od strony OHP przedstawiła p.o. Komendanta Hufca Pracy we Włocławku Ewa Wiśniewska.
rad6 Na obradach obecne były lokalne media.
rad8 Członów Rady powitała Małgorzata Taranowicz Wojewódzki Komendant OHP, która  przedstawiła działalność Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w roku szkoleniowym 2017/2018, ze szczególnym uwzględnieniem działalności opiekuńczo-wychowawczej


.

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007