Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

„MOJA EUROPA” ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

13 maja 2016 roku w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Moja Europa” zorganizowanego w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich i OHP w Bydgoszczy .

Celem konkursu było rozpowszechnianie wśród młodzieży wiedzy nt. mobilności: edukacyjnej, wolontariackiej oraz zawodowej. Tematyka przedsięwzięcia zachęcała młodzież do utrwalania fotograficznego własnych przeżyć, osiągnięć,  sukcesów, a także wartości i idei realizowanych na terenie Europy. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Bydgoszczy oraz placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Każdy uczestnik mógł zgłosić maksymalnie cztery zdjęcia w wersji elektronicznej lub papierowej. Wszystkie nadesłane prace spełniły stawiane przez organizatora kryteria. Równorzędnie ocenione zostały prace w wersji elektronicznej jak i papierowej.

Komisja szczególną uwagę zwróciła na interpretację tematu. Prace charakteryzowało ciekawe spojrzenie na współczesną Europę, duża wrażliwość autorów prac na różnorodność elementów tworzących piękno otaczającego nas świata oraz uwzględnienie roli człowieka – młodego Europejczyka, jak również lokalnej Ojczyzny.

Nagrodę główną tj. udział w sesji fotograficznej „FR Studio” w roli asystenta fotografa przyznano Panu Marcinowi Mielcarek  -  za młodość, entuzjazm, radość i przyjaźń utrwalone w europejskiej perspektywie oraz autorom wyróżnionych prac: Pani Małgorzacie Orzechwo, Jagodzie Olejniczak oraz Ewelinie Jaszewskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

W ramach „Dnia otwartego” odbył się również warsztat ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego pt. „Innowacyjne rozwiązania w autoprezentacji” - zajęcia pokazujące różnorodność prezentacji wykorzystywanych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych w zawodach kreatywnych.

Zainteresowanym przedstawiona została oferta Bydgoskiego Hufca, zasady rekrutacji oraz kierunki kształcenia zawodowego m.in. w ginących zawodach:  zdun, sztukator, bieliźniarz. Jednostka zapewnia wsparcie w zakresie kształcenia i wychowania oraz szereg zajęć pozaszkolnych m.in. sportowe, plastyczne oraz pomoc w nauce. Dla najbardziej aktywnych uczestników hufiec organizuje bezpłatne wycieczki, rajdy i konkursy. Na stoiskach wystawowych udostępnione zostały młodzieży materiały informacyjno-promocyjne, poradniki dot. pracy i nauki na terenie Unii Europejskiej oraz formularze zgłoszeniowe do Hufca Pracy i Młodzieżowego Biura Pracy.

KON2 Wspólne zdjęcie organizatorów i laureatów konkursu.
KON1 Odczytanie protokołu komisji i prezentacja nagrodzonych prac.
KON3 Wyróżnione zdjęcie - autor Małgorzata Orechwo.
KON4 Wyróżnione zdjęcie - autor  Marcin Mielcarek.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007