OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WOJEWÓDZKA SPARTAKIADA MŁODZIEŻY OHP W GRUDZIĄDZU

W dniu 10 maja 2016 na stadionie Klubu Sportowego „Olimpia” w Grudziądzu została rozegrana XIV Wojewódzka Spartakiada Młodzieży OHP, z udziałem Wojewódzkiego Komendanta OHP Pani Małgorzaty Taranowicz. Zawody rozgrywane były o Puchar Komendanta Wojewódzkiego, a organizatorem był Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu.

W zmaganiach wzięły udział ośmioosobowe drużyny z jednostek organizacyjnych Kujawsko  -Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP: Hufców Pracy z Brodnicy, Bydgoszczy, Inowrocławia, Włocławka, Środowiskowego Hufca Pracy z Torunia oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP z Grudziądza. Młodzież rywalizowała w szeregu konkurencji sprawnościowych i wytrzymałościowych, którymi były: bieg na dystansie 100, 400 i 1500 metrów, skok w dal z miejsca, skok w dal z rozbiegu, pchnięcie kulą, rzuty lotkami, piłeczką oraz piłką lekarską, a także przenoszenie partnera.

W klasyfikacji generalnej zwyciężyła drużyna reprezentująca Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu, w składzie: Natalia Suchocka, Malwina Filińska, Paulina Dąbrowska, Patrycja Laskowska, Dominik Statek, Mateusz Fierek, Patryk Kapteina, Kacper Białk. Drugie miejsce zajęła młodzież z Brodnicy, zaś trzecie z Inowrocławia. Wśród dziewcząt najlepsza okazała się reprezentacja Brodnicy, zaś wśród chłopców przodował Inowrocław.

Na zakończenie zmagań Wojewódzki Komendant podziękowała wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i sportową rywalizację. Zwycięskie jednostki i najlepsi uczestnicy otrzymali puchary, medale, nagrody rzeczowe i  dyplomy.

SPART2 Zwycięska drużyna z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu z Wojewódzkim Komendantem OHP Małgorzatą Taranowicz (trzecia z prawej).
SPART3 Wśród dziewcząt najlepsza okazała się reprezentacja Brodnicy,
SPART4 zaś wśród chłopców przodował Inowrocław.
SPART1 Rzut lotką do celu.
SPART5(1) Biegi dziewcząt
SPART6 i chłopców.
SPART7 Rzut piłką lekarską.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007