OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

SPOTKANIE Z PEDAGOGAMI W GRUDZIĄDZU

W dniu 17 maja 2016 roku w grudziądzkim Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w ramach akcji rekrutacyjnej na nowy rok szkolny odbyło się spotkanie kierownictwa i kadry OSiW z pedagogami gimnazjów z Grudziądza i okolic.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele lokalnych mediów, a także młodzież z Ośrodka prezentująca przybyłym gościom wachlarz swych talentów i zainteresowań. Po uroczystym przywitaniu, jakiego dokonał kierownik OSiW pan Ryszard Majchrzak, nastąpiła projekcja krótkiego filmu nakręconego w Ośrodku w ramach promowania akcji Narodowego Czytania powieści Henryka Sienkiewicza ,,Quo Vadis”. Następnie przedstawiono gościom multimedialną prezentację, w której kierownik OSiW scharakteryzował specyfikę działalności Ośrodka i omówił ofertę kierowaną do młodzieży w roku szkolnym 2016/17. Jego wystąpienie uzupełniła pani Natalia Gniadek, wychowawca - pedagog Ośrodka, która przedstawiła metody pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej stosowane w OSiW. Po niej głos zabrała pani Urszula Woźniak, współpracująca z Ośrodkiem jako psycholog i terapeuta uzależnień. Omówiła ona specyfikę problemów dotykających uczestników OHP, a także sposoby jakimi można z nimi walczyć i im zapobiegać (m.in. proces modelowania wg Alberta Bandury). Kolejnym punktem programu było wystąpienie pani Agaty Saji, Dyrektora współpracującego z Ośrodkiem Zespołu Szkół nr 1 w Grudziądzu, która przedstawiła nową ofertę edukacyjną, uwzględniającą powstającą w nadchodzącym roku szkolnym Szkołę Zawodową dla Młodzieży.

Na zakończenie oficjalnej części spotkania mikrofon przejęła utalentowana młodzież z OSiW. Niewątpliwą atrakcją był występ uczestnika Jacka Górki, którego nieprzeciętne umiejętności w dziedzinie beatboxu zrobiły na wszystkich duże wrażenie.

Goście następnie zwiedzali internat, gdzie oprócz prezentacji bazy noclegowej czy działalności kół zainteresowań czekały na nich ciekawostki w postaci wystawy historycznych mundurów OHP i kronik Ośrodka od czasu jego powstania. Wspólny spacer po terenie OSiW służył także wymianie doświadczeń pomiędzy pedagogami szkolnymi a kadrą Ośrodka i bliższemu nawiązaniu kontaktów pozwalających na owocną współpracę w przyszłości.

ped4 Wystawa prac młodzieży, zdjęć prezentujących działania i elementów historii OHP
ped5(1) … oraz historycznych mundurów i strojów sportowych reprezentacji OSiW
ped1(1) Uczestnicy spotkania w stołówce OSiW

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007