OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

W CENTRUM W TORUNIU TRWAJĄ STAŻE ZAWODOWE

W CEiPM w Toruniu uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu rozpoczęli pod koniec kwietnia br. staże zawodowe.

Po ukończonych formach wsparcia przewidzianych w ramach projektu, w tym m.in. poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz ukończonym kursie zawodowym i zdanym egzaminie, młodzież podjęła realizację staży zawodowych u pracodawców. Pierwszą grupę stanowią beneficjenci, którzy ukończyli kurs operatora koparko-ładowarki oraz kurs operatora CNC z uprawnieniami elektrycznymi. Staże odbywają się u pracodawców na terenie Torunia i powiatu toruńskiego.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

zaw2 Uczestnicy projektu w trakcie odbywania stażu zawodowego w firmie EM-TECH, LUMAWER i  Gospodarstwo rolne Sławkowo.
zaw1 zaw3

 

GWARANCJE

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007