OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

STAŻE  ZAWODOWE W ŚWIECIU

W ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”  10  uczestników w wieku 18 – 24 lat rozpoczęło w maju 2017 roku staże zawodowe, które są ostatnim etapem wsparcia realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Świeciu u lokalnych pracodawców na terenie Świecia i okolic.

Staże realizowane są w zawodach pracownik biurowy oraz magazynier. Zdobywane obecne doświadczenie zawodowe było poprzedzone kursami, które miały na celu przygotować  młodzież pod względem teoretycznym i praktycznym do odbycia 3-miesięcznych staży. Dzięki kursom młodzi ludzie zyskali nowe kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie zawodowe, a także zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające pozytywnie zakończone egzaminy.

Realizacja staży jest monitorowana przez kadrę OHP. Osoby będące na stażu jako magazynier uczą się między innymi: prawidłowego sterowania zapasami w magazynie, odbioru ilościowego oraz jakościowego towaru a także poznają istotę prawidłowego przechowywania towaru.

Uczestniczki staży w zawodzie pracownik biurowy wykorzystują niedawno zdobytą wiedzą na kursach, realizując takie zadania jak: przyjmowanie i wystawianie faktur, rozliczanie faktur, czy wprowadzanie dokumentów do programów finansowo-księgowych.   

Po skończonym stażu zdobyta wiedza i umiejętności zwiększą szansę na otrzymanie zatrudnienia.

Projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowany jest na terenie całego kraju w jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

SWAA3 Uczestnik stażu w zawodzie magazynier oraz
SWAA1  w zawodzie pracownik biurowy.

obudz

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007