OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

UCZ SIĘ, PRACUJ, ZARABIAJ

W dniu 9 maja 2018 roku pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Radziejowie przeprowadziła zajęcia z młodzieżą uczącą się na temat pierwszych kroków na rynku pracy.

Podczas spotkania zapoznano młodzież ze sposobami poszukiwania pracy. Pośrednik pracy wskazał drogi znalezienia pracy, jakimi są ogłoszenia w internecie, prasie, mediach a także pośrednictwo pracy, którym zajmuje się Młodzieżowe Centrum Kariery w Radziejowie.  Omówione zostało znaczenie zdobywania pierwszego doświadczenia zawodowego w trakcie trwania nauki. Pośrednik pracy wskazała młodzieży uczącej się, jak pogodzić obowiązki szkolne z pracą krótkoterminową, by móc zarobić pierwsze pieniądze na swoje potrzeby.

Przedstawiła aktualne oferty pracy jakimi dysponuje MCK w Radziejowie, zaś zainteresowani wypełnili ankiety poszukującego pracy. Ponadto zachęcano do skorzystania z akcji „LATO OHP 2018” w czasie, której można będzie zdobyć pracę sezonową na wakacje. Na zakończenie spotkania pośrednik pracy poinformowała o kursach i szkoleniach organizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy, a także o EURES-sieci europejskich ofert pracy.

UCZ1 Pośrednik pracy podczas spotkania z młodzieżą uczącą się.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007