OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA- YEI”

W dniu 6 maja 2019 roku w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu rozpoczęły się zajęcia w ramach II edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Pierwszą formą wsparcia udzieloną młodzieży były konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym. W trakcie spotkania młodzież wypełniła test kwalifikacji zawodowej KZZ, a następnie odbyła rozmowę doradczą mającą na celu wskazanie kursu zawodowego, który będą realizować w ramach projektu. W środę, 8 maja rozpoczęły się zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego. W trakcie realizowanych spotkań młodzież zapozna się z zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy, w tym mi.in. sytuacji kobiet i mężczyzn, mechanizmów wspierających zatrudnienie, metod i technik poszukiwania pracy. Ponadto, każdy z uczestników projektu zdobędzie umiejętności w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych.

Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i dofinansowany z Funduszy Europejskich.

ZAIN2  
ZAIN1 ZAIN3
   
   

stawiam_logo

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007