OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DZIEŃ OTWARTY – 15 LAT W UNII I CO DALEJ…

W dniu 10 maja 2019 roku w Zespole Szkół dla Dorosłych w Bydgoszczy odbył się Dzień Otwarty Funduszy Europejskich, zorganizowany przez CEiPM w Bydgoszczy.

Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie programów europejskich oraz podsumowanie 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej (UE). Było ono także okazją do popularyzowania projektów finansowanych ze środków europejskich realizowanych przez OHP, które umożliwiają zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych oraz cennego doświadczenia w pracy.

Wydarzenie składało się z trzech części organizacyjnych. Pierwsza z nich to „Aktywni na start” – zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego na temat predyspozycji zawodowych, możliwości kształcenia oraz pracy w Unii Europejskiej. Druga to „Programy dla młodych” – EURES i ERASMUS +, czyli jak zdobyć kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w Unii Europejskiej - pogadanka prowadzona przez pośrednika pracy oraz specjalistę ds. programów. Na zakończenie odbył się konkurs wiedzy o Unii Europejskiej z nagrodami.

Spotkanie to cieszyło się zainteresowaniem ze strony uczestników, ponieważ niejednokrotnie są oni chętni do podejmowania działań z zakresu mobilności zawodowej w UE. Dlatego też tematy związane w poszukiwaniem pracy w UE, bezpiecznymi wyjazdami zagranicznymi oraz zdobywaniem niezbędnych kwalifikacji zawodowych były bardzo dużym polem do dyskusji.

Dzięki przedsięwzięciu młodzież będzie posiadać wyższe kompetencje dotyczące poszukiwania pracy na otwartym rynku Unii Europejskiej.

otw2 otw3
   
   

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007