OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DRZWI OTWARTE W HUFCU PRACY WE WŁOCŁAWKU

W dniu 29 maja 2017 roku we włocławskim Hufcu Pracy odbyły się Drzwi Otwarte.

Była to propozycja dla uczniów, rodziców, grona pedagogicznego oraz instytucji współpracujących z włocławskim hufcem. Do Hufca Pracy przybyli licznie zaproszeni goście, a wśród nich: prezes WSO „Cogito”, dyrektor WSO „Cogito”, dyrektorzy włocławskich szkół, dyrektor oraz przedstawiciele Domów Pomocy Społecznej we Włocławku, kierownik Klubu Integracji Społecznej we Włocławku, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Osiedlowych  Sekcji Pomocy Społecznej we Włocławku, przedstawiciele instytucji współpracujących z włocławskim Hufcem Pracy, jak również licznie przybyła młodzież włocławskich szkół. 

Podczas Drzwi Otwartych kadra Hufca  zaprezentowała ofertę szkoleniową na zbliżający się rok szkolny 2017/2018. Wobec zmian związanych z reformą systemu edukacji młodzież z zainteresowaniem słuchała o możliwościach kształcenia w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy.

Na przygotowanym, barwnym stoisku znalazły się materiały promocyjne, prezentacja sukcesów młodzieży w roku szkolnym 2016/2017 oraz owoce ich pracy w kołach zainteresowań.  Przedstawiono również korzyści płynące połączenia nauki z pracą, ofertę wsparcia dla młodzieży niejednokrotnie potrzebującej pomocy zarówno wychowawczej,  jak i socjalnej.  Pomoc tę zapewniają  realizowane przez kadrę hufca programy, a współpraca z renomowanymi zakładami pracy oraz wieloma instytucjami wspomagającymi proces wychowania progresywnego młodzieży wpływają na rzeczywisty obraz pracy wychowawców OHP.

Drzwi Otwarte we Włocławku były doskonałą okazją do promowania działań jednostki wśród instytucji oraz młodzieży chcącej uzupełniać kształcenie ogólne w połączeniu z przygotowaniem zawodowym oraz wszechstronnym rozwojem osobistym. 

OTW1 Przywitanie gości oraz zapoznanie z ofertą i działalnością  Hufca Pray przez st. wychowawcę hufca Kamila Wysockiego.
OTW3 OTW3
OTW6 Pamiątkowe zdjęcia z przedstawicielami instytucji współpracujących. Od prawej – Kierownik KIS – Krystyna Szymańska, Dyrektor DPS – Sylwia Dzika, Koordynator OSL MOPR – Małgorzata Kamińska – Tomaszkiewicz, st. wychowawca 2-5 HP – Kamil Wysocki.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007