OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W CHEŁMNIE I BRODNICY

Dnia 18 maja 2017 roku jednostki podległe CEiPM w Toruniu zorganizowały cykl przedsięwzięć  w ramach obchodów IV edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

W MCK Chełmno dzień został zorganizowany pod hasłem „Wycieczka po Europie z MCK” jako promocja rynku pracy i edukacji w krajach UE . Program przedsięwzięć powstał  z myślą o osobach uczących się oraz poszukujących pracy i osób bezrobotnych z terenu powiatu chełmińskiego. Na „wycieczkę po Europie” zaproszono uczniów klasy trzeciej z Gimnazjum nr 1 im. Akademii Chełmińskiej. Młodzież brała udział w konkursach na temat wiedzy o Unii Europejskiej, kulturze, tradycjach oraz zabytkach w krajach należących do UE. Osoby, które zdobyły największą ilość punktów w teście otrzymały gadżety i koszulki w tematyce UE. Zaprezentowano filmiki multimedialne na temat edukacji w wybranych krajach należących do Unii.

Kolejna propozycja wycieczki po Europie dotyczyła pracy w krajach Unii Europejskiej. W siedzicie jednostki MCK odbyła się giełda pracy. Zaprezentowano oferty pracy w branżach rolniczych, produkcyjnych i logistycznych. Osoby zainteresowane wyjazdem za granicę w celach zarobkowych miały okazję zgłosić swoją kandydaturę oraz wypełnić niezbędne dokumenty rejestracyjne związane z podjęciem pracy.

Brodnickie jednostki OHP zorganizowały szereg działań dla osób uczących się i poszukujących pracy pt. „Fundusze Europejskie pomysłem na własną firmę”. Należały do nich między innymi spotkania z przedstawicielem zawodu, zajęcia na temat funduszy europejskich, punkty konsultacyjne z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy czy tez wychowawcą HP. Przedsięwzięcie rozpoczęło się od prezentacji działalności Młodzieżowego Centrum Kariery w Brodnicy oraz programu „Gwarancje dla młodzieży” w ramach którego realizowany będzie jesienią ogólnopolski projekt „Od szkolenia do zatrudnienia”. Następnie w ramach cyklu „Spacery po zawodach” młodzież ucząca się spotkała się z przedstawicielem zawodu: animatorem kultury w dziedzinie tańca. Przedsięwzięcie skierowane było do młodzieży stojącej przed wyborem dalszego kierunku kształcenia. Na spotkanie przybyli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się o plusach i minusach pracy w tym zawodzie, umiejętnościach, cechach charakteru i predyspozycjach zawodowych jakimi powinien charakteryzować się kandydat do pracy a także ścieżce edukacyjnej, jaką trzeba przejść, aby w nim pracować. Przedstawiono proces rekrutacyjny, możliwości rozwoju na lokalnym rynku pracy a także możliwość podjęcia samozatrudnienia. Następnie młodzież podczas zajęć na temat funduszy europejskich poznała źródła finansowania własnej działalności gospodarczej a także możliwość pozyskiwania funduszy unijnych na inicjatywy społeczne.

Uczestników przedsięwzięcia zapoznano również z możliwością podejmowania pracy krótkoterminowej w trakcie nauki szkolnej za pośrednictwem Punktu Pośrednictwa Pracy, zaś wychowawca Hufca Pracy informował o naborze na rok szkolny 2017/2018 oraz sposobach rozwijania zainteresowań i spędzania wolnego czasu za pośrednictwem Hufca.

Podczas całego dnia trwania obchodów Dni Otwartych Funduszy Europejskich promowano projekty unijne realizowane przez OHP min. „Gwarancje dla Młodzieży”. Z porad indywidualnych  na temat rynku pracy i aktywnego poszukiwania zatrudnienia skorzystały osoby poszukującego pracy.

z3 Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Chełmnie otrzymali materiały promujące „Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
z1 Pośrednik pracy PPP w Brodnicy omawia zasady podejmowania pracy za pośrednictwem PPP.
z2 Maciej Zajda – instruktor tańca z Brodnickiego Domu Kultury przedstawia zakres swojej profesji.
z4 Prezentacja warunków pracy w Holandii.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007