OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WSPÓŁPRACA Z ZAKŁADEM KARNYM

17 maja w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Komendanta OHP Małgorzaty Taranowicz z Dyrektorem ppłk Magdaleną Zwierzchowską na temat wzajemnej współpracy.

W spotkaniu uczestniczył również Komendant Środowiskowego Hufca Pracy Marek Świerkowski oraz funkcjonariusz ds. zatrudnienia Damian Aleksander.

Omówiono zasady i zakres współpracy w zakresie nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz  Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu oraz Hufca Pracy  w Inowrocławiu.

Pani Dyrektor zainicjowała również współpracę OHP z pozostałymi Zakładami Karnymi z województwa  kujawsko-pomorskiego. Planowane jest nieodpłatnie zatrudnienie na terenie jednostek OHP łącznie około 20 skazanych.

Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz zaproponowała świadczenie usług doradcy zawodowego OHP na rzecz osadzonych w Zakładzie Karnym. Ze strony Zakładu Karnego istnieje wola świadczenia usług terapeutycznych dla uczestników OHP.

Wszystkie uzgodnienia poczynione podczas spotkania zostaną zawarte w przygotowywanym porozumieniu o współpracy pomiędzy Wojewódzką Komendą OHP a Zakładem Karnym w Inowrocławiu.

KAR1 Uczestnicy spotkania. Od lewej: Dyrektor Zakładu Karnego ppłk Magdalena Zwierzchowska, Komendant Środowiskowego Hufca Pracy Marek Świerkowski, Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz oraz funkcjonariusz ds. zatrudnienia Damian Aleksander.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007