OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

LAUREACI KONKURSU W NOWEM

23 czerwca 2017 roku podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem zostały wręczone nagrody laureatom konkursu „Rynek pracy – krok w nieznane”. Przedsięwzięcie organizowane przez Punkt Pośrednictwa Pracy oraz Szkolny Ośrodek Kariery Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych było skierowane do tegorocznych absolwentów klasy zawodowej. Głównym celem było pobudzenie młodzieży do krytycznego spojrzenia na własną przyszłość i indywidualne możliwości. Test stanowił sprawdzenie wiedzy i dotychczasowych doświadczeń życiowych oraz zawodowych, które są punktem wyjścia do tworzenia dalszych planów, po zakończeniu edukacji. Konkurs łamał stereotypowe myślenie, pokazywał najczęstsze błędy popełniane w trakcie rekrutacji, oraz wskazywał jak ich unikać, tak aby podczas tego typu spotkań zrobić jak najlepsze wrażenie. Uczniowie określali w nim poziom swojej wiedzy oraz obszary dalszego rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń czy kompetencji zawodowych.

Zwycięzców nagrodziły organizatorki konkursu Anna Suberlak - pośrednik pracy PPP Nowe i Pani Danuta Czyż – doradca zawodowy Szkolnego Ośrodka Kariery ZSP Nowe. Laureatami zostali: Amadeusz Lach, Adam Kosowski i Angelika Grabowska. Absolwenci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

KON1 Laureaci konkursu (od lewej Amadeusz Lach, Angelika Grabowska i Adam Kosowski).

 

  

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007