Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PRAKTYCZNE ASPEKTY RESOCJALIZACJI

1 czerwca 2016 w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy przeprowadzono zajęcia o agresji i przemocy młodzieży.

Spotkanie zrealizowała  wolontariuszka CEiPM Paulina Łątka w ramach autorskiego programu „Praktyczne aspekty resocjalizacji”, adresowanego przede wszystkim do studentów pedagogiki, planujących w przyszłości specjalizację w zakresie resocjalizacji. Propozycja CEiPM pozwoliła rozpoznać posiadane predyspozycje oraz uzyskać podstawowe informacje.

Wolontariuszka omówiła terminologię wraz ze wskazaniem różnego rodzaju typów agresji. Poruszona została kwestia konsekwencji stosowania przemocy wobec innych osób i samego siebie (autoagresja). Przedyskutowano metodę oddziaływań, jaką jest trening zastępowania agresji. Podczas spotkania m.in. odtworzone zostały spoty kampanii społecznych, przeanalizowano ich skuteczność w zapobieganiu i reagowaniu na akty przemocy. Podczas pracy grupowej powstał program resocjalizujący dla osób pozbawionych wolności.

Pod koniec zajęć omówiono pomoc i profilaktykę zachowań agresywnych – sposoby współpracy z agresorami oraz ich ofiarami w warunkach wolnościowych i izolacyjnych.

PAR 1

Zajęcia z zakresu resocjalizacji w CEiPM Bydgoszcz prowadzi wolontariuszka Paulina Łątka

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007