OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLENIOWEGO 2016/2017 WE WŁOCŁAWKU

W dniu 22 czerwca br.  w Hufcu Pracy we Włocławku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkoleniowego 2016/2017 młodzieży OHP. Uroczystość rozpoczął Komendant Hufca Pracy we Włocławku Sławomir Sokulski witając licznie zebranych gości. Następnie prowadzenie uroczystości przejęli uczestnicy włocławskiego hufca. Podsumowaniu bogatego w sukcesy roku szkolnego 2016/2017 towarzyszyły liczne podziękowania. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Pani Małgorzaty Taranowicz słowa wdzięczności za współpracę i wsparcie działalności OHP złożył Komendant włocławskiego hufca. Pamiątkowe dyplomy i drobne upominki odebrali dyrektorzy szkół, instytucji współpracujących oraz pracodawcy. Szczególne wyróżnienia w postaci tytułu Pracodawca Roku 2017 otrzymali przedsiębiorcy, którzy włożyli największy wkład w minionym roku szkoleniowym w przygotowanie zawodowe młodzieży oraz uczestnicy, którzy odebrali nagrody Komendanta Hufca za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017. Następnie namiastkę pracy wychowawczej w kołach zainteresowań zaprezentowano podczas występu artystycznego młodzieży, która z sukcesami reprezentowała Kujawsko – Pomorską Wojewódzką Komendę OHP podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Młodzieży OHP – Puławy 2017. Na zakończenie głos zabrali goście, którzy podkreślali trud, ogrom pracy i czas poświęcony przez kadrę hufca na rzecz kształconej młodzieży oraz społeczności lokalnej. Ostatnie słowa wdzięczności i uznania Komendanta Hufca Pracy Sławomira Sokulskiego skierowane były do kadry hufca, która z poświęceniem i pasją oddaje się codziennej pracy, czego efektem są sukcesy uczestników włocławskiego hufca.

ZR 1 Rozpoczęcie uroczystości przez Komendanta Hufca Sławomira Sokulskiego
ZR 2 Uczestnicy Hufca Pracy prowadzą uroczystość
ZR 3 Podziękowania za współpracę z Hufcem Pracy
ZR 4 Występ artystyczny uczestników włocławskiego Hufca Pracy
ZR 5 Pracodawcy roku 2017
ZR 6 Nagrody Komendanta Hufca dla uczestników
ZR 7 Podziękowania od przedstawicieli MOPR we Włocławku

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007