Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

„CO MI W DUSZY GRA”

Dnia 8 czerwca 2016 roku uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu postanowili poznać pracę aktorów od „kuchni”.

W tym celu wraz z opiekunem wybrali się do teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu na zajęcia teatralno-pantomimiczne, które miały charakter warsztatowy. Głównym celem zajęć był rozwój wyobraźni scenicznej i ruchowej uczestników poprzez ćwiczenia pantomimiczne i aktorskie. Spotkanie to obejmowało między innymi ćwiczenia na integrację i pracę w grupie. Na początek każdy z uczestników miał za zadanie wyjąć całą zawartość swojego plecaka, nazwać wyjęte rzeczy i opowiedzieć  o jednej z nich, uzasadniając dlaczego ma ona szczególną wartość dla niego. Kolejne zadania miały pomóc w otwarciu się na innych, poprzez wyrażanie siebie w pokazach scenicznych. W tym celu młodzież spacerowała po scenie, odgrywając jednocześnie różne role społeczne jakie dyktował im instruktor. Następnie ćwiczono wizerunek kreacji indywidualnej. Każdy z uczestników stawał samodzielnie na scenie i wykonywał polecenia prowadzącego. Zadanie to, jak określali sami uczestnicy, wymagało ogromnego skupienia i opanowania tremy. Kolejne wskazówki miały za zadanie rozwijać kreatywność. Młodzież otrzymała do dyspozycji rekwizyty, które ułożyła na scenie według własnego pomysłu. Każdy po kolei miał użyć wybranego rekwizytu dla potrzeb własnego scenariusza. W ramach tych zajęć uczestnicy intensywnie pracowali  nad ekspresją ruchu – zdynamizowaniem gestu. Zastosowane były również  gry wyobraźniowe, dzięki którym aktorzy-nowicjusze poznali  m.in. własne możliwości twórcze i dowiedzieli się, jak realizować je na scenie.

Całe przedsięwzięcie cieszyło  się ogromnym zainteresowaniem, gdyż dostarczyło mnóstwo zabawy, ciekawych doświadczeń i dawało możliwość poznania samego siebie...  

CO1 Ćwiczenia pantomimiczne
CO2 Integracja grupy
CO3 Rozwijanie kreatywności 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007