OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DUMNI EUROPEJCZYCY W INOWROCŁAWIU

9 czerwca 2016 pracownicy inowrocławskiego Młodzieżowego Centrum Kariery OHP przeprowadzili zajęcia wśród osób niepełnosprawnych na temat Unii Europejskiej.

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej oraz wzrost poczucia świadomości, że każdy z nas może czuć się pełnowartościowym obywatelem zarówno Polski, jak i Europy. Poszczególne moduły warsztatów zostały przeprowadzone przez pośrednika pracy Agnieszkę Cichą oraz doradcę zawodowego Annę Pawłowską. Zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze, tak by osoby niepełnosprawne w sposób zrozumiały i przy zachowaniu poczucia bezpieczeństwa swobodnie wyrażały siebie i kształtowały otwartą postawę wobec świata oraz ludzi. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę z zagadnień dotyczących państw członkowskich, historii Unii Europejskiej oraz przywilejów płynących z tego, że Polska zajmuje ważne miejsce na mapie Europy.

W trakcie  pogadanki z pośrednikiem pracy MCK pojawiły się nowe pojęcia: EUROPASS i EURES. Oprócz takich metod jak pogadanka czy „burza mózgów” prowadzące zastosowały ćwiczenia grupowe, rozwijające kompetencje interpersonalne. Na zakończenie zajęć nową wiedzę sprawdzono w formie quizu, w rezultacie czego takie hasła jak: „Oda do Radości”, „Bruksela” czy „1 maja 2004 roku” na długo pozostaną w pamięci uczestników.

 

UEINO1 MCK Inowrocław 9 czerwca podejmował tematykę międzynarodową.
UEINO2 „Burza mózgów” na temat Unii Europejskiej.
UEINO4 Prace wykonane przez uczestników zajęć.

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007