OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

„EURES GO FURTHER” W TUCHOLI

Dnia 7 czerwca 2017 roku w Tucholi odbyło się kolejne spotkanie informacyjne w ramach projektu „EURES Go Further”, którego liderem jest Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP. Adresatami zajęć była młodzież z Zespołu Szkół Licealnych i Agroturystycznych
w Tucholi.

Zajęcia rozpoczęła Pani Anetta Kokoszowska, asystent EURES z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży informując uczestników o jednostkach funkcjonujących w ramach Ochotniczych Hufców Pracy takich jak Młodzieżowe Biuro Pracy i Mobilne Centrum Kariery. Pani Anetta szczegółowo omówiła formy dostępne za ich pośrednictwem oraz korzyści płynące zarówno z wczesnego określenia potencjału zawodowego jak i podejmowania krótkoterminowego zatrudnienia przez uczniów.

W trakcie spotkania Pan Dawid Nowak, asystent pełniący obowiązki doradcy EURES w Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP wyjaśnił zebranej młodzieży czym jest EURES i jakie korzyści płyną z wyjazdów do pracy zagranicą. Przestrzegał również o czyhających na nich niebezpieczeństwach, które mogą pojawić się niespodziewanie oraz jak należy planować podróż, aby uniknąć wszelkich nieprzyjemnych sytuacji. Przekazane zostały również informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie podróży, placówek w których można szukać pomocy w razie wystąpienia trudnej i nieprzewidzianej sytuacji oraz przedstawił najpopularniejsze metody poszukiwania pracy zagranicą.

Zajęcia zakończyły się omówieniem przez Panią Joannę Wójtowicz, koordynatorkę z Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct inicjatyw podejmowanych przez reprezentowaną przez nią instytucję. Młodzież dowiedziała się między innymi na temat Europass – europejskim wzorze CV, Solvit – stronie ułatwiającej postępowanie w urzędach w krajach członkowskich oraz o Europejskim Portalu Młodzieżowym, na którym każdy z zainteresowanych znajdzie niezbędne informacje na temat wolontariatu, pracy oraz wspierania przedsiębiorczości.

EURES1 Dyrektor szkoły Ireneusz Wesołowski i Anetta Kokoszewska otwierają spotkanie
w Tucholi.
EURES2 Dawid Nowak wyjaśnia zasady bezpiecznych wyjazdów do pracy zagranicą.
EURES3 Joanna Wójtowicz w trakcie omawiania inicjatyw Europe Direct.
   

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007