OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

INOWROCŁAW: SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI

W dniu 28 czerwca Hufiec Pracy w Inowrocławiu w ramach prowadzonej akcji rekrutacyjnej na rok szkolny 2016/2017 zorganizował spotkanie z lokalnymi pracodawcami.  

W przedsięwzięciu uczestniczyła, oprócz przedsiębiorców, pani Żaneta Bieniecka -  pracownik do spraw refundacji Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku.

Zaproszeni goście obejrzeli prezentacje multimedialną dotyczącą charakterystyki  jednostek Ochotniczych Hufców Pracy działających na terenie Inowrocławia.  Komendant hufca Ilona Gołębiewska przedstawiła specyfikę pracy wychowawczej oraz przybliżyła korzyści związane z współpracą z hufcem. Natomiast pani Żaneta Bieniecka przeprowadziła szkolenie dotyczące refundacji młodocianych pracowników oraz udzielała zainteresowanym  indywidualnych porad. 

Na zakończenie spotkania przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gesal – pani Agnieszka Szałkiewicz, dziękując za współpracę wręczyła wychowawcy hufca – pani Agnieszce Grygrowicz puchar dla najlepszego wychowawcy ze wszystkich placówek współpracujących z pracodawcami.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze a wielu pracodawców zadeklarowało chęć współpracy z inowrocławskim hufcem.

 

PRAC1 Komendant Hufca Ilona Gołębiewska podczas prezentacji dotyczącej działalności hufca.
PRAC2 Pani Żaneta Bieniecka podczas szkolenia z zakresu refundacji.
PRAC3 Wychowawca hufca Agnieszka Grygrowicz z pucharem dla najlepszego wychowawcy towarzystwie przedstawicieli pracodawcy.

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007